Αστικό ΚΤΕΛ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΤΗΛ.: 26610-31595

30
Μαΐου / 2019


Δρομολόγια No 7 Δασιά – Υψος 
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                          
Σαρόκο: 6:30, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30,  21:00, 21:30, 22:00, 22:30.
Υψος: 7:05, 7:30, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:00, 21:40, 22:10, 22:40, 23:05.
Δασιά: Κατωμέρι: 6:55, 7:30, 9:10, 12:10, 14:50, 16:05, 19:00, 21:00.

Δρομολόγια Νο 2 Κανόνι
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία: 6:30 Σαρόκο, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20.
Κανόνι: 6:45, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40.

Δρομολόγια Νο 6 Μπενίτσες
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Μεθοδίου: 6:45, 7:50, 8:30, 9:30, 10:45, 12:00, 13:15, 14:00, 14:30, 15:55, 17:05, 18:15, 19:30,  20:45, 22:00.
Μπενίτσες: 7:15, 8:25, 9:05, 10:05, 10:35, 11:20, 12:35, 13:50, 14:35, 15:05, 16:25, 17:40, 18:50, 20:05, 21:20, 22:30.

Δρομολόγια Νο 10 Αχίλλειο
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Μεθοδίου: 7:00, 8:15, 10:00, 12:00, 14:00, 15:10, 17:00, 20:00.
Αχίλλειο: 7:20, 08.40, 10:25, 12:25, 14:25, 15:30, 17:25, 20:25.

Δρομολόγια Νο 8 Άφρα – Αγ. Ιωάννης (Aqua Land)
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Σαρόκο: 7:10, 8:00, 09:00, 10:00, 10.30 (Άγ. Ιωάννης), 11:00, 11:30, 12:30, 13:20 (Αγ. Ιωάννης - Άφρα), 14:15, 15:05, 17:05,  19:05, 21:00, 22:00.
Άγιος Ιωάννης, Aqua Land: 7:35, 8:20, 09:25, 10:25, 10.50, 11:25, 11:55, 12:50, 13:45, 14:40, 15:30, 17:30, 19:30, 21:50, 22:20.

Δρομολόγια Νο 11 Πέλεκας 
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Σαρόκο: 7:00 Πέλεκα, 08:00 Μούχα, 09:30 Μούχα, 10:30 Πέλεκα, 12:00 Πέλεκα, 14:15 Πέλεκα, 16:05 Μούχα, 18:05 Μούχα, 20:50 Μούχα, 22:00 Μούχα.
Πέλεκας: 7:30, 08:30, 10:00, 11:00, 12:30, 14:45, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.

Δρομολόγια Νο 2b Κεφαλομάντουκο – Λιμάνι
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Σαρόκο: 7:00, 8:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15.00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 21:40.
Κεφαλομάντουκο: 7:15, 8:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15.15, 16:45, 17.45, 18.45, 20:00, 21:00, 21.55.

Δρομολόγια Νο 5 Κυνοπιάστες - Κουραμάδες
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μεθοδίου: 6:30, 6:50, 7:45, 9:00, 11:15, 12:15, 13:00, 13.30, 14:30, 15:10, 16:05, 17:00, 18:05, 19:05, 20:00, 21:00, 22:00
Κουραμάδες: 7:15, 8:10, 09:25, 11:40, 13.25, 14:00, 15:00, 16:30, 18:30, 19:30, 21:25.
Κυνοπιάστες: 6:45, 12.30, 15:25, 17:15, 20:15, 22:15.

Δρομολόγια Νο 14 Κανάλια - Κομπίτσι
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Σαρόκο: 7:15, 8:10, 14:00.
Κομπίτσι: 07:30, 08:30, 14:25.
Κανάλια: 7:35, 08:35, 14:15.

Δρομολόγια Νο 4 Ποταμός - Ευρωπούλοι
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Σαρόκο: 6:40, 8:15, 9:00, 10:30, 11:30, 13:25, 14:30, 16:05, 17.00, 18:05, 20:00, 21:05.
Ευρωπούλοι: 7:30, 8:35, 09:45, 11:00, 11.55, 14.55, 16:30, 18:30, 20:30, 21:30.
Τεμπλόνι: 7:10, 9:25, 12.05,15:10, 17.30, 21:40.

Δρομολόγια Νο 15 Αεροδρόμιο - Σταθμός ΚΤΕΛ - Πόλη - Λιμάνι
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αεροδρόμιο: 7.45, 8.45, 9.45, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.20, 17.20, 18.20, 19.35, 20.35, 21.30.
Σαρόκο: 8.00, 9.00, 10.,, 11.00, 12.00 ,13.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 20.45, 21.40.
Λιμάνι: 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:25, 13:20, 14:20, 15:20, 16:50, 17:50, 18:50, 20.05, 21:40, 22.00.

Δρομολόγια Νο 15 Λιμάνι - Πόλη - Σταθμός ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Λιμάνι: 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:25, 13:20, 14:20, 15:20, 16:00, 16:50, 17:50, 18:50, 20:05, 21.05, 22.00.
Σαρόκο: 7:30, 8:30, 9:35, 10:35, 11:35, 12:40, 13:35, 14:35 (Τέλος Σαρόκο), 16:10, 17:05, 18:05 (Τέλος Σαρόκο), 19:25, 20:15, 21:55 (Τέλος Σαρόκο).
Αεροδρόμιο: 7:45, 8:45, 9:45, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50 (Τέλος Σαρόκο), 16:20, 17:20, 18:20 (Τέλος Σαρόκο), 19:35, 20:35, 21:30.