Δρομολόγια πλοίων

23-25.9.17

23
Σεπτεμβρίου / 2017

Σάββατο 23.9.2017
Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα: 05:30, 06:00, 06:30, 08:00 (Ηγουμενίτσα – Παξοί), 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 21:00, 21:30, 23:45
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα: 04:00, 05:00, 06:00, 08:00, 08:30, 09:30, 11:00 (προς Παξούς), 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, 21:15, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 14:00
Λευκίμμη - Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:30, 12:30, 16:00, 19:00.
Ηγουμενίτσα - Λευκίμμη: 08:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:30
Ηγουμενίτσα – Παξοί (Δέσποινα): 15:00, Παξοί – Ηγουμενίτσα: 07:30
Παξοί – Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα ΙΙ): Παξοί - Κέρκυρα: 07:45, Κέρκυρα – Παξοί: 14:15
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα – Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)
 
Κυριακή 24.9.17
Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα: 05:30, 06:00, 06:30, 08:00, 09:00 (Ηγουμενίτσα – Παξοί), 09:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 21:00, 21:30, 23:45
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα: 02:30, 04:00, 05:00, 06:00, 08:00, 08:30, 09:30, 11:00 (προς Παξούς), 11:30, 12:00, 12:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, 21:15, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 14:00
Λευκίμμη - Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:30, 12:30, 16:00, 19:00.
Ηγουμενίτσα - Λευκίμμη: 08:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:30
Ηγουμενίτσα – Παξοί (Δέσποινα): 15:00, Παξοί – Ηγουμενίτσα: 07:30
Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα ΙΙ): 08:00
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα – Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)