Δρομολόγια πλοίων

18-20.11.17

18
Νοεμβρίου / 2017

Σάββατο 18.11.2017
Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα: 05:45, 06:30, 07:45, 09:00, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 14:15, 15:15, 16:00, 17:45, 21:00, 23:30
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα: 04:15, 07:30, 08:30, 10:00, 11:15, 12:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 18:30, 19:30, 23:30
Λευκίμμη - Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:30, 12:30, 16:00, 19:00.
Ηγουμενίτσα - Λευκίμμη: 08:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:30
Ηγουμενίτσα – Παξοί (Δέσποινα): 15:00, Παξοί – Ηγουμενίτσα: 07:30
Παξοί – Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα ΙΙ): Παξοί - Κέρκυρα: 07:45, Κέρκυρα – Παξοί: 14:15
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα – Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)
 
Κυριακή 19.11.17
Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα: 05:45, 06:30, 07:45 (Ηγουμενίτσα – Παξοί), 09:00, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 13:00, 14:15, 15:15, 16:00, 17:45, 21:00, 23:30
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα: 02:15, 04:15, 07:30, 08:30, 10:00 (Προς Παξούς), 11:15, 12:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 18:30, 19:30, 20:15, 23:30
Λευκίμμη - Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:30, 12:30, 16:00, 19:00.
Ηγουμενίτσα - Λευκίμμη: 08:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:30
Ηγουμενίτσα – Παξοί (Δέσποινα): 15:00, Παξοί – Ηγουμενίτσα: 07:30
Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα ΙΙ): 08:00
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα – Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)
 
Δευτέρα 20.11.17
Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα: 05:45, 06:30, 07:45 (Ηγουμενίτσα – Παξοί), 09:00, 09:30, 10:30, 11:15, 11:45, 14:15, 15:15, 16:00, 17:45, 21:00
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα: 04:15, 07:30, 08:30, 10:00, 11:15, 12:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 18:30, 19:30, 23:30
Αναχώρηση από Παξούς: 13:00
Λευκίμμη - Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:30, 12:30, 16:00, 19:00.
Ηγουμενίτσα - Λευκίμμη: 08:00, 11:00, 14:00, 17:30, 20:30
Ηγουμενίτσα – Παξοί (Δέσποινα): 15:00, Παξοί – Ηγουμενίτσα: 07:30
Κέρκυρα – Παξοί (Ήλιδα ΙΙ): 08:00
Δρομολόγια Αγ. Σαράντα: Κέρκυρα - Αγ. Σαράντα: 09:00. Αγ. Σαράντα – Κέρκυρα: 12.00 (ώρα Ελλάδας) (11.00 ώρα Αλβανίας)