Έκτακτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00

17
Μαΐου / 2017

με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής:
 
ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
 
 
ΘΕΜΑΤΑ
 
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση συμμετοχής και υποβολής προτάσεων της ΠΙΝ στις τρέχουσες προσκλήσεις ΙΟΝ 42,43,44.
Εισηγητής:  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιάτσατος
 
 ΘΕΜΑ 2o: 1) Περί συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.
2) Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»
Εισηγητής:  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιάτσατος
 
ΘΕΜΑ  3o: Διοργάνωση Διημερίδας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση (Κέρκυρα, 02 & 03 Ιουνίου 2017) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιάτσατος.
 
ΘΕΜΑ 4o: Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2017.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών & Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.
 
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας με τίτλο : « Επισκευή – Συντήρηση – Καθαρισμός – Εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού Οδικού Δικτύου».
Εισηγητής: Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος
 
ΘΕΜΑ 6o: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης της Π.Ε. Κεφαλληνίας με την ΚΕΔΗΚΕ
Εισηγητής:  Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 7o: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης της ΠΕ Κεφαλληνίας με τον Πολιτιστικό & Εξωραιστικό Σύλλογο Πόρου « ΠΡΟΝΗΣΟΣ»
Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.
 
ΘΕΜΑ 8o: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ
Εισηγητής:  Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.  
 
ΘΕΜΑ 9ο: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον Ελληνικό Όμιλο Αντισφαίρισης Κέρκυρας.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.  
 
ΘΕΜΑ 10o: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Λύκειο Ελληνίδων Κέρκυρας.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.  
  
ΘΕΜΑ 11o:  Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης της Π.Ε. Ζακύνθου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ούγκος Φόσκωλος.
Εισηγητής:  Ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος