Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο αστικής ανάπτυξης των Ιωαννίνων

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του φιλόδοξου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Ιωαννιτών, προϋπολογισμού 30,7 εκ. ευρώ, έδωσε η Ειδική Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ηπείρου και ζητούμενο πλέον είναι να ωριμάσουν οι μελέτες προκειμένου τα σχέδια επί χάρτου να περάσουν στην εφαρμογή.

13
Ιουλίου / 2017

Η δημοτική αρχή πρέπει να κάνει ένα αγώνα δρόμου ώστε, όπως έχει δεσμευθεί και επιβεβαιώνει εκ νέου μετά την έγκριση του ΣΒΑΑ, να εκπονήσει αρκετές μελέτες μέχρι το τέλος του 2017 και να ξεκινήσει τη δημοπράτηση έργων και δράσεων στις αρχές του 2018.
Ζητούμενο επίσης είναι να εξασφαλισθούν και άλλα κονδύλια, αφού ο συνολικός σχεδιασμός ξεπερνά τα 70 εκ. ευρώ, διαφορά που αναμένεται να καλυφθεί με επιπλέον πόρους από το ΠΕΠ Ηπείρου αλλά και κάθε πρόσφορο χρηματοδοτικό εργαλείο.
«Στην ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής είχα τονίσει πως για το Δήμο Ιωαννιτών το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Η σημερινή έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης έρχεται να το επιβεβαιώσει», αναφέρει με ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θ. Μπέγκας, προσθέτοντας πως πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που συμπυκνώνει το όραμα της δημοτικής αρχή για το μέλλον και μπορεί πλέον να αρχίσει να υλοποιείται.
«Ένας σχεδιασμός που, πέραν όλων των άλλων, ενισχύει την ελκυστικότητα των Ιωαννίνων με έργα που επανασχεδιάζουν τον «χάρτη» του δήμου. Μέχρι το τέλος του 2017 θα είμαστε έτοιμοι σε σημαντικό βαθμό για την ωριμότητα έργων και δράσεων που περιέχονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τη δημοπράτηση τους σταδιακά, από το πρώτο εξάμηνο του 2018», τονίζει ο δήμαρχος.
Όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) είναι η ανάδειξη των Ιωαννίνων ως ανοιχτής λειτουργικής πόλης, ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, με ενεργειακή, περιβαλλοντική και κοινωνική προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες, για αυτό και οι αναπτυξιακές επιπτώσεις του Στρατηγικού Σχεδίου διαχέονται και επηρεάζουν κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά τόσο το σύνολο του δήμου όσο και του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων,
 «Η έγκριση του ΒΑΑ αποτελεί κορυφαία στιγμή για το μέλλον και την εξέλιξη της πόλης και του δήμου Ιωαννιτών. Με όραμα, σχέδιο και πολλή δουλειά, ετοιμάσαμε ένα πλέγμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων η υλοποίησή των οποίων θα κάνουν τα Γιάννενα πιο ελκυστικά, πιο λειτουργικά, πιο ανταγωνιστικά και θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στην τοπική οικονομία, λαμβάνοντας παράλληλα σημαντική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», ανέφερεο αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας, που δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τις «δημόσιες δεσμεύσεις της περιφερειακής αρχής» για αύξηση των πόρων, ώστε να χρηματοδοτηθούν έργα και δράσεις, ο προϋπολογισμός των οποίων θα υπερβαίνει στο σύνολό του τα 70 εκ. ευρώ.
«Με πνεύμα αλλά και ειλικρινείς προθέσεις συνεργασίας και ομαδικότητας πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας, φορείς και υπηρεσίες, μεθοδικά και αποτελεσματικά για να φέρουμε το μέλλον της πόλης πιο κοντά στο σήμερα», σημείωσε, προσθέτοντας πως παράλληλα «τρέχει» ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων και παρεμβάσεων σε κάθε γειτονιά και περιοχή του δήμου, ώστε η ανάπτυξη να είναι ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη».
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το χρηματοδοτικό σχήμα υλοποίησης του Σχεδίου που περιλαμβάνεται στην εγκριτική απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ειδικεύεται στους άξονες: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ (ΕΤΠΑ), Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΤΠΑ), Ενίσχυση υποδομών μεταφορών (ΕΤΠΑ), Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας (ΕΤΠΑ) και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων (ΕΚΤ).
Οι στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η ανάδειξη και ενδυνάμωση του διακρατικού-εθνικού-διαπεριφερειακού ρόλου των Ιωαννίνων, προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της εδαφικής συνοχής και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής διαχείρισης, η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης, η υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και προώθηση στην απασχόληση, η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού., η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και η ανάσχεση των συνεπειών της κρίσης και αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και κοινωνικής εξαθλίωσης με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δομών και λειτουργιών κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
Τα έργου που έχουν προταθεί από τον δήμο Ιωαννιτών και θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου είναι τα ακόλουθα:
Α’ προτεραιότητας
•    Δράσεις αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισής τους για δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης 
•    Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος «Τζαμί Ασλάν Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης
•    Ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων
•    Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών (Πάρκο Πολιτισμού-Κάστρο)
•    Ανάπλαση-ανάδειξη πλατείας Πύρρου 
•    Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα 
•    Ανάπτυξη έξυπνης πλατφόρμας τοπικής αυτοδιοίκησης (smart cities)
•    Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε «ευφυές κτίριο» ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών υπηρεσιών
•    Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο- κόμβος Βογιάνου: Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης
•    Οδός Νιάρχου
•    Δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί» στο παλιό Άσυλο Ανιάτων
•    Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία
•    Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων
•    Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον δήμο Ιωαννιτών
•    Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Β’ Προτεραιότητας
•    Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής
•    Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου
•    Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων
•    Ανάδειξη-ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ