Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει την Τρίτη 18 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο και ώρα 7 στο χώρο συνεδριάσεων του Μον Ρεπό, με 64 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

15
Ιουλίου / 2017

Ξεχωρίζει το θέμα του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας για την πόλη, το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω και των πλανόδιων και μουσικών του δρόμου που καταλαμβάνουν χώρους σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα θέματα της αναβληθείσας συνεδρίασης της περασμένης εβδομάδας, δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. (Υδρογονάνθρακες και Ιχθυοτροφείο Λίμνης Κορισσίων).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    
1.    Ανακοινώσεις.
2.    Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.    Έγκριση του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας για την πόλη της Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 9-24/20-06-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Β. Α. Μπαλής).
4.    Έγκριση επαναλειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 6-29/15-05-2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Β. Α. Μπαλής).
5.    Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος ιδιοκτησίας Δήμου Κέρκυρας στη νησίδα ΒΙΔΟ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
6.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Π.Ι.Ν., του Δήμου Κέρκυρας και της Α.Ε. Λευκίμμης για το έργο «Εκσυγχρονισμός, αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Λευκίμμης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
7.    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
8.     Διασφάλιση Διαχειριστικής Ικανότητας Δήμου Κέρκυρας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020», κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1-1/04-04-2017 εγκριτικής Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
9.    α) Αποδοχή του από 23-01-2017 πρακτικού της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τη διαδικασία κλήρωσης Δημοτών, τακτικών και αναπληρωματικών, ως Μελών στην Επιτροπή Διαβούλευσης (Εισηγητής : κ. Γ. Ραιδεστινός), β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Κέρκυρας ως προς τους συμμετέχοντες φορείς.
10.    Συζήτηση για τη λειτουργία και τις προοπτικές ανάπτυξης της Λίμνης Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).
11.    Αποδοχή δήλωσης παραιτήσεως του κ. Μηνά – Δαμιανού Ράπτη από τη θέση του τακτικού Μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκλογή νέου μέλους, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας. 
12.    Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ο.Α.Ε.Δ.  στο  Δήμο Κέρκυρας για τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου (Εισηγητής : κ. Β Καββαδίας).
13.    Περί αυθαιρέτων κατασκευών σε ρυμοτομούμενο χώρο επί της οδού Ξενοφώντος Στρατηγού 100 στο Μαντούκι της Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
14.    Έγκριση παραχώρησης δύο πυροσβεστικών οχημάτων, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων Νήσων – Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νομού Κέρκυρας προς χρήση και συντήρηση την αντιπυρική περίοδο 2017 (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
15.    Έγκριση παραχώρησης της λιμνοδεξαμενής «Μοσχόπουλου» Ν. Κέρκυρας από τον Δήμο Κέρκυρας στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κατόπιν της υπ’ αριθμόν 12-200/07-11-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Επιχείρησης (Εισηγητής: κ. Α. Φαιτάς).
16.    Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Κέρκυρας και την ένταξη σε αυτό του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΕΥΡΟΠΑΡΙ ΤΟΥ Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΠΡΩΗΝ Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
17.    Απόρριψη ένστασης Αναδόχου κατά της με αρ. πρωτ. Οικ. 29637/14-06-2017 Ειδικής Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κέρκυρας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
18.    Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ – ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ – ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΤΕΧΝ. ΠΡ. 2011 ΣΑΤΑ» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
19.    Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 36873/07 ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
20.    Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή υποδομών εκφόρτωσης – δεματοποίησης – εναπόθεσης δεμάτων απορριμμάτων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
21.    Έγκριση χορηγήσεως 4ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναατασόπουλος).
22.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
23.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Υποέργου 1 «Σχολικό Κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
24.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
25.    Έγκριση 3ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορηγήσεως παρατάσεως των εργασιών του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος). 
26.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορηγήσεως 5ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Αύλειου χώρου Μαρασλείου Μεγάρου Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
27.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας των εργασιών του έργου «Επισκευή θεάτρου ΜΟΝ ΡΕΠΟ Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
28.    Χορήγηση βεβαίωσης για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη στη θέση «Αβράμη – Πλάτωνα» του οικισμού Πλάτωνα της Τ.Κ. Νυμφών της Δ.Ε. Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 15ης Σεπτεμβρίου 1982 (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
29.    Χορήγηση βεβαίωσης για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη στη θέση «Λάρνα» του στάσιμου οικισμού Καββαδάδων Τ.Κ. Καββαδάδων της Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου του Δήμου Κέρκυρας ότι α) βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 800μ. και β) προϋφίσταται αυτοτελώς της 15ης Σεπτεμβρίου 1982 (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
30.    Έγκριση α) ανάθεσης πολεοδομικής μελέτης και β) πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Καθολικών Καλογραιών με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
31.    Έγκριση παράτασης της συναφθείσας από 27-11-2015 (αρ. πρωτ. οικ. 107461/43556  ΑΔΑ: 74ΓΔ7ΛΕ-ΤΚΑ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Π.Ι.Ν. και του Δήμου Κέρκυρας για την ολοκλήρωση Πολεοδομικών Μελετών που είχαν ανατεθεί με συμβάσεις από την καταργηθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
32.    Μείωση απόστασης από ιδρυόμενο κοιμητήριο, στα πλαίσια της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση κοιμητηρίου στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ματθαίου της Δ.Ε. Μελιτειέων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
33.    Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού/διαγωνισμών για την εκμίσθωση των Λιμένων Μπενιτσών και Αλύπας. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 7-251/28-05-2012 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1-3/25-05-2017 Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
34.    Οικονομική Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρίου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος). 
35.    Έγκριση των υπ’ αριθμ. 19-13/04-07-2017 και 20-04/07-07-2017 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεως δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής :  κ. Γ.Η. Παντελιός).
36.    Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις ΚΟΚ, επ’ ονόματι της Εταιρείας “AUTOHELLAS S.A.” λόγω μίσθωσης, μεταβίβασης και πώλησης και χρέωση του ποσού των κλήσεων εις τους αντίστοιχους μισθωτές – αγοραστές (Εισηγητής :  κ. Γ.Η. Παντελιός).
37.    Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Σπυρίδωνος Θ. Τσάβου, λόγω εσφαλμένης εγγραφής (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
38.    Επιστροφή ποσού, από κλήση ΚΟΚ, επ’ ονόματι κ. Μαρίας Αγάθου του Σπυρίδωνος, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
39.    Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 7-161/07-04-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ, επ’ ονόματι κ. Ανδρέα Λιτσαρδόπουλου του Νικολάου και χρέωσή της εις «ΚΟΡΦΟΥ ΚΑΡ ΕΠΕ», αντί επ’ ονόματι της κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ανδρέα λόγω μεταβίβασης. (Εισηγητής :  κ. Γ.Η. Παντελιός).
40.    Έγκριση οριστικού πρακτικού παραλαβής της σύμβασης με αρ. πρωτ. 65388/07-12-2016 με θέμα «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικών των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
41.    Έγκριση οριστικού πρακτικού παραλαβής της σύμβασης με αρ. πρωτ. 66045/13-12-2016 με θέμα «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικών των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
42.    Σύμφωνη γνώμη στο αίτημα και την προσπάθεια του Δήμου Μήλου για τη διεκδίκηση του επαναπατρισμού του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
43.    Έγκριση της υπ’ αριθμόν 09-01/07-07-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Έγκριση Απολογισμού του Νομικού Προσώπου για το 2016» (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης). 
44.    Έγκριση της υπ’ αριθμόν 09-02/07-07-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού του Νομικού Προσώπου για το 2016» (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης). 
45.    Έγκριση ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες για την πραγματοποίηση δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής:  κ. Ν. Αναστασόπουλος).
46.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικείμενου των εργασιών «Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασιτισμός, τοποθέτηση microchip κ.λ.π.) (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
47.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών α) «Εργασίες απομάκρυνσης φυτικών υπολειμμάτων από το κτήμα Βασιλάκη» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης). 
48.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κηποτεχνίας (χλοοκοπτικών μηχανών, γκαζόν, χορτοκοπτικών, αλυσοπρίονων, μπορντουροψαλίδων, φυσητήρων κ.λ.π.) (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
49.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης α) για εργασίες κλαδέματος και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στο Δήμο Κέρκυρας» και β) για εργασίες κλαδέματος και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων στο Α’ Νεκροταφείο με χρήση καλαθοφόρου οχήματος (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
50.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης των εργασιών «Απομάκρυνση ριζικών υπολειμμάτων από πεζοδρόμια στη Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
51.    Επιστροφή ποσού επ’ ονόματι Σπυρίδωνος Μοσκάτ του Ιωσήφ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
52.    Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2/08-06-2017 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/06 Ν. Κέρκυρας περί ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).
53.    Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσία φύλαξης ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
54.    Έγκριση παράτασης χρόνου παραμονής του Συλλόγου Θεραπευτικής Ιππασίας Κέρκυρας ΠΙΝΤΟ σε υπαίθριο χώρο του ΜΟΝ ΡΕΠΟ για την πραγματοποίηση των δράσεων του  (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
55.    Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη, λόγω έκτακτης ανάγκης (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
56.    Αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κέρκυρας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
57.    Αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κέρκυρας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
58.    Ενημέρωση για την Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Κ.Ε.Δ.Κ. της χρήσης 2014, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 3/ε.σ./15-05-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Στ. Κυπριώτης).
59.    Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
60.    Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Αναστασόπουλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
61.    Έγκριση α) της μετάβασης στην Αθήνα των κ.κ. Δημάρχου Κέρκυρας και Μαίρης Μητροπία, αρχιτέκτονα, Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, για σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού με θέμα το Σχέδιο Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης και β) της διαθέσεως των σχετικών πιστώσεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
62.    Διενέργεια κληρώσεως, για τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών πόλης». Συγκρότηση της άνω Επιτροπής.
63.    Έγκριση παραχώρησης στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία του δικαιώματος χρήσης, ατελώς, του κοινόχρηστου χώρου στην Άνω Πλατεία, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο για τη λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
64.    Έγκριση παραχώρησης στο Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών Κέρκυρας 
του δικαιώματος χρήσης, ατελώς, του κοινόχρηστου χώρου στην Άνω Πλατεία, για τη διεξαγωγή έκθεσης βιβλίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).