Να ξαναλειτουργήσει τα φανάρια της πόλης σκοπεύει ο Δήμος

Την Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον Κανονισμό Αστικής Λειτουργίας της Παλιάς Πόλης

17
Ιουλίου / 2017

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με 64 θέματα στη ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 18 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στη Συνεδριακή Αίθουσα Ευαγόρας Παλληκαρίδης στο Μον-Ρεπό. Μια ακόμα "φορτωμένη" ημερήσια διάταξη, με αρκετά ζητήματα επικαιρότητας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, με πρώτο την έγκριση του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας για την πόλη της Κέρκυρας, κατόπιν της θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας.

Παρατηρήσεις στον Κανονισμό

Συγκεκριμένα η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει θετικά στον Κανονισμό για την εύρυθμη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων και για την αισθητική αναβάθμιση των κτηριακών μετώπων, με τις εξής επισημάνσεις και παρατηρήσεις:
1) θεωρείται δεδομένο ότι, ο αναφερόμενος Κανονισμός διευκολύνει την καθημερινότητα των κατοίκων της Παλιάς Πόλης και δεν έχει ουδεμία αρνητική επίπτωση για αυτούς,
2) θεωρείται χρήσιμο και αποτελεσματικότερο, η εφαρμογή να συνοδευτεί και από ένα δεύτερο Κανονισμό που θα προβλέπει χώρους στάθμευσης, στάσης και πρόσβασης με μηχανοκίνητα οχήματα των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας,
3) τον πρώτο λόγο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να τον έχει η Δημοτική Αρχή και όχι η Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Στην ίδια συνεδρίαση πρόκειται να συζητηθεί η πρόταση επαναλειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αριθμόν 6-29/15-05-2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας. 
 
Η εισήγηση της Τροχαίας για τα φανάρια
 
Σήμερα το Τμήμα Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, κρίνει απαραίτητη τουλάχιστον την επαναλειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στην διασταύρωση της οδού Γεωργίου Θεοτόκη, με την οδό Σταματίου Δεσύλλα. Ως γνωστόν η οδός Σταματίου Δεσύλλα ως βασική είσοδος της Πόλης, δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Το πρόβλημα δημιουργείται στον κόμβο αυτό λόγω της ανεξέλεγκτης κίνησης των πεζών, πράγμα το οποίο δημιουργεί ουρές αυτοκινήτων μέχρι και την οδό Λοχαγού Βλάϊκου (τάφρο Νέου Φρουρίου). Με την παρούσα προσπάθεια θα τεθεί υπό έλεγχο ηκίνηση των πεζών ώστε να κινούνται ταχύτερα και ασφαλέστερα τα οχήματα. Αυτό θα επιτευχθεί μόνον με επαναλειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. Η επαναλειτουργία, απαιτεί νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα τροποποιεί την προγενέστερη του 2005.

Εκτός αυτών, στην περιοχή σήμερα έχουν αλλάξει και τα κυκλοφοριακά δεδομένα, με την πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Γεωργίου Θεοτόκη, από την Ευγενίου Βουλγάρεως έως την Σταματίου Δεσύλλα. Επίσης με βάση την υπ’ αριθ. 16-376/17-08-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η ως άνω πεζοδρόμηση, αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδιασμού, ο οποίος προβλέπει την πεζοδρόμηση ολόκληρης της οδού Γεωργίου Θεοτόκη, μέχρι την Πλατεία Γεωργίου Θεοτόκη (Σαρόκο), διακοπτόμενη από τις οδούς Σταματίου Δεσύλλα και Μαντζάρου, οι οποίοι παραμένουν οδοί κανονικής κυκλοφορίας οχημάτων. Από τα όλα τα προηγούμενα, προκύπτει ότι παράλληλα με την επαναλειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στο εν λόγω σημείο, θα πρέπει να λάβει χώρα και τροποποίηση των χρόνων λειτουργίας τους, προσαρμοζόμενοι στα σημερινά και μελλοντικά δεδομένα.
 
Σετ με τα υπόλοιπα
 
Σύμφωνα με την μελέτη εγκατάστασης των φωτεινών σηματοδοτών και την επιτόπια εξέταση της κατάστασης που βρίσκονται σήμερα, διαπιστώθηκε ότι οι κόμβοι Γεωργίου Θεοτόκη με τις οδούς Σταματίου Δεσύλλα, Μαντζάρου και Πλατείας (Σαρόκου), λειτουργούσαν με ένα πρόγραμμα, συνδεδεμένοι όλοι μεταξύ τους. Κατά την επαναλειτουργία τους λοιπόν, θα πρέπει εκ των πραγμάτων να λειτουργήσουν όλοι μαζί, χωρίς να υπάρχει τεχνικά δυνατότητα απομόνωσης ενός, ή περισσοτέρων από αυτό το σύνολο. Κατά την άποψη του Τμήματος Τροχαίας, δεν θα υπάρξει κυκλοφοριακό πρόβλημα, συνεπώς μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. 
 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ