Προκήρυξη 6 θέσεων διοικητικού για τα Δικαστήρια Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αρχίζει σήμερα Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017, η υποβολή μέσω ΑΣΕΠ των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής

20
Ιουλίου / 2017

στην προκήρυξη 8Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/03-07-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Για την Κέρκυρα

Για την Κέρκυρα προκηρύσσονται 6 συνολικά θέσεις Δ.Ε. Γραμματέων, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Πρωτοδικείο Κέρκυρας 3
Διοικητικό Πρωτοδικείο 1
Εισαγγελία Πρωτοδικών 1
Ειρηνοδικείο 1
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 04 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις ταχυδρομικά

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της Τρίτης 8 Αυγούστου 2017.