Καταγγελία των διαδηλωτών της Λευκίμμης

ΛΕΥΚΙΜΜΗ. Ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων, αποφάσισε να εξαιρέσει το Σύλλογο «ΑΛΕΥΧΙΜΟΝ» από την παρουσίαση των πορισμάτων έρευνας των υπηρεσιών του, με την οποία επιδιώκει να «διορθώσει» (!) τις απόψεις του αρμόδιου κρατικού Ιδρύματος (ΙΓΜΕ), σχετικά με τα υπόγεια νερά στην περιοχή του έργου ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

10
Οκτωβρίου / 2017

Με την ενέργειά του αυτή ο Περιφερειάρχης είναι προφανές ότι επιχειρεί να ενσπείρει το διχασμό ανάμεσα στους παλλαϊκά αγωνιζόμενους Λευκιμμιώτες ενάντια στον παράνομο ΧΥΤΑ.
Τέτοιου είδους διακρίσεις ασφαλώς και δεν αρμόζουν στο θεσμό που υπηρετεί. Επιβεβαιώνουν όμως την πρόθεσή  του να ενδώσει στις κυβερνητικές  πιέσεις, υπογράφοντας την καταδικαστική και μοιραία για τη Λευκίμμη άδεια λειτουργίας του καταστροφικού έργου. Με τις διαδικασίες που ακολουθεί η Περιφέρειας, απλώς μεθοδεύει την ελαχιστοποίηση του πολιτικού κόστους.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,δηλώνουμε, ως καλεσμένοι, ότι θα εκπροσωπηθούμε στην συνάντηση από τον Γραμματέα μας, «οιονεί» παρόντες, με την εξουσιοδότηση μόνο να διαβάσει, χωρίς διαλογική συζήτηση, την παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.
1. Τα πορίσματα της έρευνας του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με το ζήτημα του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, όπως σχολιάσθηκαν από τον ίδιο στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έρχονται σε κατάφορη αντίθεση με τα αντίστοιχα πορίσματα ανάλογης έρευνας του κατ’ εξοχήν έγκυρου και καθ’ ύλην αρμόδιου κρατικού φορέα ΙΓΜΕ, όπως αυτά επικουρικά επιβεβαιώθηκαν και από άλλους έμπειρους και αξιόπιστους υδρογεωλόγους (Χ. Μηλίγκος, Κ. Κάντας). Βάσιμα λοιπόν και εύλογα αμφισβητούνται. Ενώ λοιπόν ο Περιφερειάρχης ασχολείται με ζητήματα εκτός πεδίου προαπαιτούμενων για την ενδεχομένη χορήγηση άδειας λειτουργίας του έργου ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, επί του παρόντος δεν έχει τοποθετηθεί για κανένα από εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το Νόμο είναι απαγορευτικά για την αδειοδότηση του έργου και τα οποία σχολαστικά έχουμε υποδείξει στα ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ μας το Μάιο /2015 και τον Ιούλιο /2017.
2. Διαφωνούμε ριζικά με την λειτουργία του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας για τους παρακάτω σημαντικούς λόγους:
- Το έργο ως προϊόν διαχρονικής διαπλοκής και αποτέλεσμα κρατικής βίας είναι πολλαπλά και σωρευτικά παράνομο.
- Ακυρώθηκε από το ΣΤΕ / 1999
- Έγινε επιγενόμενο άκυρο /Σεπτ. 2007
- Η χωροθέτηση του δεν συνάδει με κανένα από τα  πολυπληθή  κριτήρια καταλληλότητας του γηπέδου και συγκρούεται με τις προτάσεις του Γεν. Πολεοδ. Σχεδιασμού  της περιοχής.
- Όλες ανεξαιρέτως οι μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αποσιωπούν  ή πλαστογραφούν ανεπίτρεπτα τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία του ευρύτερου περιβάλλοντος.
- Η ΑΕΠΟ του έργου είναι ανυπόστατη και η πρόσφατη Ανανέωση / Τροποποίηση της καταστρατηγεί απροκάλυπτα τις σχετικές προτάσεις του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.Η παραπάνωανανέωση / τροποποίηση της ΑΕΠΟ έγινε με παραδιαδικασίαη οποία απέκλεισε την διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό.
 3- Μια ενδεχόμενη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του έργου είναι πράξη θεσμικά, περιβαλλοντικά και νομικά ανέφικτη για τους παρακάτω  ουσιώδεις  λόγους :
- Δεν τηρείται καμία από τις βασικές προϋποθέσεις του ΠΕΣΔΑ (προσωρινή λειτουργία του έργου ως ΧΥΤΥ, μόνο κατά το Μεσοδιάστημα, και όχι πέραν του έτους στόχου 2020).
- Είναι αδύνατον να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ,αφού δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για δημιουργία Υπολείμματος (Η διαλογή στην πηγή βρίσκεται σε μονοψήφιο νούμερο  και εξελίσσεται  φθίνουσα. Η υλοποίηση του προγράμματος του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. Η οικιακή κομποστοποίηση δεν έχει δρομολογηθεί. Η Ζώνη Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων της Ενότητας Κέρκυρας λόγω του τουριστικού χαρακτήρα και της Νησιωτικότητας δεν έχει εγκριθεί. Τα τεχνικά έργα εγκατάστασης της συστοιχίας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τα συνοδά  έργα δεν έχουν υλοποιηθεί. Η τεχνική περιγραφή, η δυναμικότητα, η προέλευση, οι προδιαγραφές και η πιστοποίηση από έγκυρο εξουσιοδοτημένο φορέα των μηχανημάτων της συστοιχίας δεν έχουν γνωστοποιηθεί κτλ.).
- Με τις ενέργειές τους οι ιθύνοντες δείχνουν ότι οι προθέσεις τους είναι  να λειτουργήσειτο έργο πολύ περισσότερο από τα 3 χρόνια του Μεσοδιαστήματος και πολύ  πέραν του έτους στόχο 2020. (Καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έχει δρομολογηθεί για την δημιουργία της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και του νέου ΧΥΤΥ Κεντρικής Κέρκυρας, έργα απόλυτης προτεραιότητας σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ.Είναι προφανές ότι εφόσον αδειοδοτηθεί το έργο θα λειτουργήσει κατά πολύ πέραν από τα  χρονικάόρια που θέτει ο ΠΕΣΔΑ και ο νόμος. Άλλωστε στη σχετική μελέτη Φακέλου Ανανέωσης / Τροποποίησης προγραμματίζεται η λειτουργία του έργου για τα επόμενα 16,4 χρόνια και η δημιουργία νέου κυττάρου.
4- Δεν εξασφαλίζεται η έννοια της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και δεν υιοθετούνται Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές όπως απαιτεί η ιδιαίτερη κατηγορία του έργου.
5- Δεν γίνεται προσαρμογή της δυναμικότητας όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών του έργου στα νέα ποσοτικά δεδομένα των επιρριπτόμενων ΑΣΑ (υπολειμμάτων).
6-  Το έργο δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΕΠΟ και χαρακτηρίζεται από εγγενείς κακοτεχνίες.
Οι υπόχρεοι για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Πρωτοβάθμιοι Αυτοδιοικητικοί Φορείς αρνούνται να υλοποιήσουν το θεσμοθετημένο πλαίσιο (ΕΣΔΑ/2015, ΠΣΕΔΑ/2016 και Τοπικό Σχέδιο/2016). Αντίθετα και καταχρηστικά προωθούν μονομερώς τον παράνομο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας αναγορεύοντας το επουσιώδες σε μείζον και αντιστρέφοντας την ιεραρχία του Σχεδιασμού. Με την τακτική τους αυτή συστηματικά επιδιώκουν να «καθαρίσουν»την Κεντρική Κέρκυρα από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και προοδευτικά να τις μεταφέρουν στον « επάρατο Νότο».
Η ρατσιστική αυτή τακτική είναι όχι μόνο μάταιη αφού θα βρει μπροστά της την αποφασιστική άρνηση της κοινωνίας της Λευκίμμης, αλλά και καταστροφική για ολόκληρη την Κέρκυρα, αφού το πρόβλημα ολοένα διογκώνεται και γίνεται μη αναστρέψιμο.
Κύριο μέλημα της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης φαίνεται πως είναι να ολοκληρώσει την θητεία της αλώβητη από το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε, θυσιάζοντας εν ψυχρώ την ανθρωπογεωγραφία του Νότου.
ΖΗΤΑΜΕ:
1. Η Περιφερειακή Αρχή να μην χορηγήσει, όπως πρέπει και όπως οφείλει, την Άδεια Λειτουργίας του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.
2. Να μην εκθέσει δημόσιους υπαλλήλους στον κίνδυνο υποθήκευσης του μέλλοντος τους σε αστικές και ποινικές αξιώσεις τρίτων για ενδεχόμενη προσβολή προσωπικότητας.
3. Λόγω της κρισιμότητας του θέματος να εισάγει επίσημα το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με σκοπό την σχετική Γνωμοδότηση του κορυφαίου Οργάνου.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ:
Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε όλα τα νόμιμα μέσα για την αποκατάσταση της έννομης τάξης.