Σύμβαση 102.000 € για έργα οδικής ασφάλειας στην Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου «Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κέρκυρας», τελικού προϋπολογισμού 102.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

05
Απριλίου / 2016

Συγκεκριμένα μετά από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπράτησης του εν λόγω έργου, και αφού είχαν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αναδείχθηκε ο ανάδοχος κατασκευής του υποέργου και υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης για να γίνουν τα απαραίτητα έργα οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.  
 
Το εν λόγω υποέργο εντάσσεται στο έργο «Συντήση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»  και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης του έργου εντός 8 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.