Τηλεδιάσκεψη του περιφερειακού συμβουλίου την Παρασκευή

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει εκτάκτως και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, το περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων νήσων. Τα θέματα:

08
Νοεμβρίου / 2017

ΘΕΜΑ 1o: 10η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 - Αποδοχές χρηματοδότησης - Κατανομή Υποέργων Έργων ΠΔΕ. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΘΕΜΑ 2o: 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.
ΘΕΜΑ 3o: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (EL05)» Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΘΕΜΑ 4o: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (EL04)» Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
 ΘΕΜΑ 5o:. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)» Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΘΕΜΑ 6o: Συμπλήρωση της αριθμ. 58-17-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με τίτλο Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ αγροτικών ιατρών στην ΠΕ Κέρκυρας. Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή. 
ΘΕΜΑ 7o: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για είσπραξη τελών από βοσκοτόπια για την Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.
ΘΕΜΑ 8o: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για είσπραξη τελών από βοσκοτόπια για την Π.Ε. Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.
ΘΕΜΑ 9o: Επανεργοποίηση και μετονομασία υφιστάμενου τραπεζικού λογαριασμού Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.