Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβουλίου Κέρκυρας, στη Συνεδριακή Αίθουσα Ευαγόρας Παλληκαρίδης στο χώρο της Παλαιόπολης

28
Νοεμβρίου / 2017

 ή Μον–Ρεπό, στις 29 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος :
 
Λήψη Απόφασης για καταβολή της παροχής γάλακτος και Μ.Α.Π. (Μέσων  Ατομικής Προστασίας) σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κέρκυρας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4483/31-07-2017 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 
Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθότι, σύμφωνα με το ν. 4483/31-07-2017 άρθρο 97 παρ. 1,2,3, η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να αναγνωρίζεται η συγκεκριμένη οφειλή προς τους δικαιούχους εργαζομένους είναι η 30η/11/2017.