1.634 ψήφισαν για ανάδειξη Δ.Σ. στο Επιμελητήριο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Χίλιοι εξακόσιοι τριάντα τέσσερις επιχειρηματίες σε σύνολο 3.500 των ταμιακώς εντάξει, ψήφισαν για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

03
Δεκεμβρίου / 2017

Αναλυτικά, όσον αφορά στα τμήματα η ψηφοφορία διαμορφώθηκε ως εξής: 

-Για το τμήμα Μεταποίησης ψήφισαν 217 
-Για το Τουριστικό τμήμα ψήφισαν 212
-Για το Τμήμα Υπηρεσιών ψήφισαν 557
-Για το Εμπορικό Τμήμα ψήφισαν 648

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, προηγείται η παράταξη του Γιώργου Χονδρογιάννη.

ΔΩΡΑ ΚΑΜΟΝΑΧΟΥ