Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΓΕΣΥΚ

Τα αποτελέσματα των εκλογών της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας (ΕΓΕΣΥΚ) που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου

04
Φεβρουαρίου / 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Εγγεγραμμένοι 172
Ψήφισαν 118
Άκυρα 6
Λευκά 5
Έγκυρα 107
Έλαβαν: Ενιαίο Αγωνιστικό Μέτωπο Ιατρών (ΕΑΜΙ) 62 (4 έδρες)
Ανεξάρτητη Κίνηση 27 (2 έδρες)
Ενωτική Κίνηση 18 (1 έδρα)
Για αντιπροσώπους ΟΕΝΓΕ
Εγγεγραμμένοι 172
Ψήφισαν 118
Άκυρα 5
Λευκά 5
Έγκυρα 108
Έλαβαν: Ενιαίο Αγωνιστικό Μέτωπο Ιατρών (ΕΑΜΙ) 69 (2 αντιπρόσωποι)
Μεμονωμένο Ψηφοδέλτιο 31 (1 αντιπρόσωπος)
Ενωτική Κίνηση 8
Για αντιπροσώπους Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
Εγγεγραμμένοι 172 Ψήφισαν 91
Άκυρα 2
Λευκά 21
Έγκυρα 68
Έλαβαν: Ενιαίο Αγωνιστικό Μέτωπο Ιατρών (ΕΑΜΙ) 68 (2 αντιπρόσωποι)