Αποφάσεις ψεκασμού των συσσωρευμένων σκουπιδιών

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ από ανάλογη επιχείρηση σε Δήμο της Αττικής

Κατεπείγουσες εργασίες εντομοκτονίας-απεντόμωσης σε χώρους συσσώρευσης απορριμμάτων στις Δ.Ε. Κερκυραίων και Φαιάκων, Δ.Ε. Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων, Αχιλλείων, Παρελίων, Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου, Κασσωπαίων και Παλαιοκαστριτών.

04
Ιουνίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τον επείγοντα ψεκασμό των συσσωρευμένων σκουπιδιών αποφάσισε ο δήμαρχος Κ. Νικολούζος, με δυο διαδοχικές πράξεις του το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το σχετικό, οι ψεκασμοί θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 20ημέρου από την υπογραφή των Συμβάσεων ύψους αθροιστικά 28,5 χιλ. €. Οι αποφάσεις αυτές τίθενται υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.