Το μισό εκατ. € θα φτάσει η έκτακτη δαπάνη για τα σκουπίδια

Η αντιμετώπιση κάθε έκτακτης κατάστασης κοστίζει ενώ το επείγον του πράγματος δικαιολογεί την απευθείας ανάθεση του έργου.

Η ευφορία που δημιουργείται από την αποκομιδή των σκουπιδιών εμπεριέχει την ανησυχία του εγγύς μέλλοντος της υπόθεσης όταν δηλ. θα έλθει η ώρα να μεταφερθούν τα δέματα στη Λευκίμμη.

08
Ιουνίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η αποκατάσταση των τριών πρώην κυττάρων στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου μπορεί να αποδειχθεί η «εκδίκηση» στην μιζέρια τόσων χρόνων, την κακοδιαχείριση της εγκατάστασης, τον εμπαιγμό των περιοίκων. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη δημοτική Αρχή, η μελέτη έχει ήδη παραληφθεί από τον Σύνδεσμο, που είναι και ο Φορέας του έργου. Πρόκειται για εργασίες που έχουν ως σκοπό την χρόνια απαγωγή του βιοαερίου, τη συλλογή όλων των στραγγιδίων και τη βιολόγησή τους, τη χωματοκάλυψη και τη φύτευση τους. Μάλιστα για την υλοποίηση του έργου έχει δεσμευτεί το ποσόν των περίπου 5 εκατ. €, έτσι ώστε να θεωρείται όλη αυτή η διαδικασία απρόσκοπτη.
 
Ο ρυθμός αποκομιδής
 
Όλα αυτά όμως, τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και σ' εκείνο των εντυπώσεων, θα κριθούν από την έκβαση της επιχείρησης μεταφοράς των δεμάτων από το Τεμπλόνι. Η πρόσφατη δικαστική απόφαση, με την οποίαν απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση των πρ. κυττάρων για την εναπόθεση εκεί σκουπιδιών, μονοδρομεί την κατεύθυνσή τους στον δεματοποιητή, που δεν μπορεί βεβαίως να ξεπεράσει τις προδιαγραφές του, διαλογής και συσκευασίας. Έτσι δημιουργούνται ενδιάμεσα προβλήματα κορεσμού, που γίνονται αντιληπτά ως καθυστέρηση αποκομιδής των ούτως ή άλλως μεγάλων όγκων, που συσσωρεύτηκαν το χρονικό διάστημα αυτής της κρίσης. Το πρόβλημα θα ήταν έκτακτο, προσωρινό και προσπελάσιμο αν η επόμενη στροφή του κορεσμού δεν ήταν εκείνη που οδηγεί στη Λευκίμμη δεδομένης της απόλυτης άρνησης των κατοίκων να δεχθούν τη λειτουργία της εγκατάστασης στα Μεσοράχια. Τώρα τα σύμμικτα σκουπίδια μπορεί να περιμένουν για λίγο μέσα σε απορριμματοφόρα, φορτηγά και κοντέινερ, τα δεματοποιημένα σκουπίδια όμως, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κατηφορίσουν. Και τότε θα ξεσπάσει η επόμενη κρίση, Η «μητέρα όλων των κρίσεων», που σέρνεται τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα! Ο χρόνος που θα εκδηλωθεί αυτή, απομένει.
 
Το «μάρμαρο»
 
Στο μεταξύ η δαπάνη για την ικανοποίηση της έκτακτης ανάγκης περισυλλογής των συσσωρευμένων σκουπιδιών ξεπερνάει τις 170 χιλ. € και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Την Παρασκευή μάλιστα «ανέβηκαν» διαδοχικά στη Διαύγεια οι σχετικές αποφάσεις του δημάρχου για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και αφορούν προφανώς τις έκτακτες συμβάσεις με εργολάβους. Ειδικότερα, δεσμεύεται πίστωσης ύψους 68.200,00 € για κατεπείγουσες εργασίες συλλογής σωρών απορριµµάτων στις ΔΕ Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων & Κερκυραίων, λόγω µη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, 55.800,00 €για τις ΔΕ Μελιτειέων, Αχιλλείων και Παρελίων και 47.740,00 € για τις ΔΕ Λευκιµµαίων, Κορισσίων. Όλων των πανομοιότυπων αποφάσεων, η αιτιολογική βάση είναι «... λόγω µη λειτουργίας του ΧΥΤΑ». Ερμηνεία προφανώς της αιτίας που συσσωρεύτηκαν τα σκουπίδια.
Σ' αυτή τη δαπάνη θα πρέπει να προσθέσει κανείς και την πρόσφατη εγκριθείσα για τη μεταφορά των δεμάτων στον ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Νότου ύψους περίπου 248 χιλ. €!
 
«Αρβύλα»
 
Πάντως, δεν επιβεβαιώνεται η σπερμολογία περί οργανωμένης αντίδρασης τουριστικών Γραφείων εξαιτίας της κερκυραϊκής κρίσης των σκουπιδιών. Αντιθέτως όλα δείχνουν ότι η γενικότερη συγκυρία εξακολουθεί να σπρώχνει με αμείωτη ένταση προς τα πάνω τις κρατήσεις για την Κέρκυρα και τους άλλους προορισμούς του Ιονίου, με κάθε τρόπο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ