Έξτρα χώρο για τα δέματα στο Τεμπλόνι βρήκε ο Δήμος από τα Αδελφάτα

Παραχώρηση ως χρησιδάνειο για το διάστημα από 19 Μαΐου 2018 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου

18
Ιουνίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την απόφαση παραχώρησης στον Δήμο Κέρκυρας, χωρίς αντάλλαγμα, έκτασης 4,6 στρεμμάτων στην περιοχή του Τεμπλονίου (στη θέση Κόερου), πήρε το Αδελφάτο του Γηροκομείου-Πτωχοκομείου Κέρκυρας σε συνεδρίασή του στις 18 Μαΐου.
Σύμφωνα με το νόμο, επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων των ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ που εξομοιώνονται με αυτούς, όπως το Αγαθοεργό Ίδρυμα του Γηροκομείου Κερκύρας, σε ΝΠΔΔ για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

Στη σχετική απόφαση, που ελήφθη κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου και προέδρου του Αδελφάτου, Κώστα Νικολούζου, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Στη συγκεκριμένη περίπτωση υφίσταται άμεση ανάγκη για την προστασία της δημόσιας υγείας να παραχωρηθεί το ως άνω ακίνητο των 4.617 τ.μ. στη θέση «Κόερου» Τεμπλονίου, στο Δήμο Κέρκυρας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί προσωρινά ως χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας δεματοποιητή απορριμμάτων ή άλλου εγκεκριμένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους μέσου διαχείρισης, καθώς και ως χώρος αποθήκευσης των απορριμμάτων αυτών. Η παραπάνω ανάγκη είναι εξαιρετικά επείγουσα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, που απειλούνται από την μη αποκομιδή των απορριμμάτων που συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία των οικισμών της νήσου και της πόλης της Κέρκυρας».

Σύμφωνα με την απόφαση, η διάρκεια της παραχώρησης με τη μορφή χρησιδανείου, ορίστηκε για το διάστημα από 19 Μαΐου 2018 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2018, οπότε ο Δήμος οφείλει να αποδώσει το ακίνητο, υποχρεούμενος να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.