Ξεκινούν οι αδειοδοτήσεις των γηπέδων από τον ΔΟΠΑΠ

Κάθε αθλητικό σωματείο οφείλει να ζητήσει να κάνει χρήση του γηπέδου από τον ΔΟΠΑΠ, ο οποίος θα χορηγήσει τη σχετική άδεια

18
Ιουνίου / 2018

Σύμφωνα με έγγραφο του ΔΟΠΑΠ, ο οργανισμός έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης των γηπέδων - αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το νόμο 44729/ 2017.
Κάθε αθλητικό σωματείο οφείλει να ζητήσει να κάνει χρήση του γηπέδου από το Δ.Σ.,το οποίο θα χορηγήσει τη σχετική άδεια. Κατόπιν τούτου σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΟΠΑΠ κανένα αθλητικό σωματείο δεν μπορεί να κάνει χρήση χωρίς την σχετική άδεια του Δ.Σ. του οργανισμού.
Τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα για την εφαρμογή της απόφασης του ΔΟΠΑΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες, τα αθλητικά σωματεία μπορούν να απευθύνονται στον ΔΟΠΑΠ στα τηλέφωνα 26610-81146 και 26610-25085.