Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

21
Ιουνίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει με 92 θέματα στην ημερήσια διάταξη το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας. Η συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό,  για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Ενημέρωση για το ζήτημα της αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Κέρκυρας, του Δήμου Κέρκυρας και του Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου» για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αγίου Ματθαίου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4258/2014 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Κέρκυρας, του Δήμου Κέρκυρας και του Α.Π.Σ. «Κεραυνός» Αγίου Νικολάου για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αγίου Νικολάου σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4258/2014» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια –Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κέρκυρας», από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 7. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 18-641/28-11-2016 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας και λήψη νέας περί παραχωρήσεως του ασθενοφόρου δωρεάς του Δήμου Πάρμας Ιταλίας και της Μεραρχίας ACQUIστο ΕΚΑΒ 7η Περιφέρεια/Τομέας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 8. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος MonRepos» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για το υποέργο 2 «Αρχαιολογία» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 9. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικών αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της πράξης «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας για την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας και την ένταξη σε αυτό της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Γιαλλινά στην Κέρκυρα» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας για την ενίσχυση πιστώσεων των έργων α) «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Β’ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης» και β) «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας για την ένταξη του έργου «Μέτρα ασφαλείας επικινδύνων ετοιμόρροπων οικοδομών και άρση επικινδυνότητας κτιρίων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 14. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας για την ένταξη του έργου «Επισκευή και συντήρηση τουαλετών στο κτήμα «MonRepos» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 15. Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018, σύμφωνα με το ΠΔ 31/2018 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του γηπέδου Αργυράδων της Δ.Ε. Κορισσίων» (τροπ. Τεχν. Πρ. 2017 Ι.Π.) (Εισηγητής : Α. Γουλής).
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Επείγουσες εργασίες επισκευής φθορών από τις πρόσφατες πλημμύρες στο δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : Α. Γουλής).
 18. Έγκριση χορηγήσεως οριακής προθεσμίας του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 19. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 «Σχολικό Κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 20. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 21. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους εργασιών αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κέρκυρας έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 22. Αποδοχή αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας περί διάλυσης της σύμβασης για τη μελέτη «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης – αναθεώρησης της πολεοδομικής ενότητας Ανεμομύλου Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 23. Διοικητική αποβολή των κατασκευών και του εξοπλισμού τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης «ΤΑ ΨΑΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΓΑΡΙΤΣΑΣ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 24. Απόρριψη της υπ’ αριθμόν 7672/20-02-2018 ενστάσεως του αναδόχου κατά της υπ’ αριθμόν οικ. 5366/05-02-2018 Αποφάσεως της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία διορθώνεται η 2η αναλυτική επιμέτρηση του έργου «επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 25. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη – εργολάβο των εργασιών κατεδάφισης και απομάκρυνσης υλικών, του αυθαίρετου στεγάστρου στο Άλσος Γαρίτσας που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση του κ. Ευάγγελου Αλεξάκη (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 26. Έγκριση προσωρινής παραχώρησης χώρου έμπροσθεν παρακτίου μετώπου για την εκτέλεση του έργου «Διερεύνηση διάβρωσης και μέτρα τοπικής προστασίας παρακτίου μετώπου προ ιδιωτικού ακινήτου ιδιοκτησίας GabyKohl-Paswa» στην περιοχή Κομμένο Ν. Κέρκυρας» (Α. Γουλής).
 27. Έγκριση προσωρινής παραχώρησης δύο θέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων του εντός του δημοτικού χώρου στάθμευσης της Πλατείας Βίκτωρος Δούσμανη (Κάτω Πλατεία) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση, αποκατάσταση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίου – Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων, Δημοτικού Θεάτρου και λοιπών Δ. Ενοτήτων» (Εισηγητής : κ. Α Γουλής).
 32. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 22-876/28-12-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας. Λήψη νέας περί εγκρίσεως πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών για εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Οθωνών, Μαθρακίου, Ερείκουσας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση της σύμβασης «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Παρελίων (παραλία Γλυφάδα) για το έτος 2017 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 34. Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου με στοιχεία Β’ δεξιό, Γρ. 7, Νο 19, κατηγορίας Β’ (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 35. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας για την  ένταξη νέου έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νότιας Κέρκυρας θέση Μεσοράχια της Δ.Ε. Λευκιμμαίων» (Εισηγητής κ. Α. Γουλής).
 36. Έγκριση αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί προμήθειας αίθουσας προκάτ βαρέως τύπου για το 12ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 37. Έγκριση αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας επί αιτήματος παραμονής κτιρίου ΜΠΕΡΝΙΕ στο 14ο Δημοτικό Σχολείο (Εισηγητής :κ Στ. Απέργης).
 38. Αιτήματα μισθώσεων ακινήτων για σχολική στέγη κατόπιν αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας(Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 39. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-4/08-05-2018 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί προσθήκης προσωνυμίας «Κωνσταντίνος Θεοτόκης» στο Γυμνάσιο Καρουσάδων της Δ.Κ. Καρουσάδων Δ.Ε. Εσπερίων (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 40. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-2/08-05-2018 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί μεταστέγασης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 41. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-1/08-05-2018 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί μεταστέγασης του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου Κασσιόπης της Τ.Κ. Κασσιόπης Δ.Ε. Κασσωπαίων (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 42. Κατανομή β’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 43. Έγκριση μείωσης της πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος για την απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Νο 3 στο Δημοτικό Θέατρο επί της οδού Μαντζάρου, στη Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 44. Έγκριση εκμίσθωσης κλειστών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 45. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη Μπούκα Δ.Ε. Λευκιμμαίων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 46. Έγκριση των υπ’ αριθμόν 23-3/08-06-2018 και 25-17/20-06-2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 47. Καθορισμός κωδικών αριθμών (Κ.Α.) εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 48. Σύσταση μιας (01) προσωρινής – προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας εργατών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας, κατ’ εφαρμογή της με αριθμ. 133/2017 τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 49. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων ύδρευσης λόγω λανθασμένων εγγραφών στη Δ.Ε. Παρελίων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 50. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-14/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 51. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-15/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 52. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-12/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση σύγχρονων μέσων διαφημιστικών μηνυμάτων στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 53. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-1/02-05-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ περί αναμόρφωσης (3ης) του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 54. Κατηγοριοποίηση, αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων και χορήγηση αδείας διεξαγωγής αθλητικών αγώνων (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 55. Αίτημα του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας (Ν.Α.Ο.Κ.) περί επικαιροποίησης ψηφίσματος συμπαράστασης και νομικής αρωγής (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 56. Ματαίωση δαπάνης – πίστωσης λόγω μη πραγματοποίησης ταξιδιού του Δημάρχου Δήμου Κέρκυρας, στα πλαίσια της Διεθνούς τουριστικής Έκθεσης ΙΤΒ στο Βερολίνο (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 57. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Μουσικού Ομίλου «Η Κερκυραϊκή Καντάδα & Μαντολινάτα», της διάθεσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 58. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Συλλόγου Τεμπλονίου, της διάθεσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 59. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού  Συλλόγου Ποταμού, της διάθεσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 60. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης «Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας», διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 61. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης «Πολιτιστικού Συλλόγου Βελονάδων Δήμου Εσπερίων Κέρκυρας», διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 62. Οικονομική Επιχορήγηση Χορωδίας Κέρκυρας για την συμμετοχή της στο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Βιέννης» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 63. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων α) Λιτανείας ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ Ποταμού και β) 21ης Μαΐου 2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 64. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 65. Έγκριση απευθείας ανάθεσης α) των εργασιών κλαδέματος και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος και β) των εργασιών κλαδέματος και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων στο Α’ Νεκροταφείο με χρήση καλαθοφόρου οχήματος (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 66. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Κέρκυρας. Μερική ανάκληση των υπ’ αριθμ. 4-88/26-02-2018 και 9-247/12-04-2018 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει επικαιροποιημένου σχεδιασμού της υπηρεσίας καθαριότητας (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 67. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών της σύμβασης με αριθμ. πρωτοκόλλου 15733/04-04-2018 «Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Κερκυραίων, Παρελίων (περίοδος Πάσχα) από 04/04 έως 20/04/2018 (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 68. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της σύμβασης με α.π. 40630/25-07-2016 «Δαπάνες φύλαξης συνεργείου και σταθμαρχείου Δ/νσης Καθαριότητας» μηνός Απριλίου 2018 (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 69. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της σύμβασης με α.π. 40630/25-07-2016 «Δαπάνες φύλαξης συνεργείου και σταθμαρχείου Δ/νσης Καθαριότητας» μηνός Μαΐου 2018 (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 70. Έγκριση του από 24-05-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Εργασίες κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικινδύνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 71. Έγκριση του από 27-04-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 72. Έγκριση του από 25-04-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Συντήρηση μηχανημάτων κηποτεχνίας χλοοκοπτικών μηχανών γκαζόν, χορτοκοπτικών, αλυσοπρίονων, μπορντουροψάλιδων, φυσητήρων κ.λ.π.» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 73. Έγκριση του από 11-06-2018 (για το 3ο δρομολόγιο) πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και του από 12-06-2018 (για το 4ο δρομολόγιο) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 74. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11-01/01-06-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του απολογισμού του για το έτος 2017 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 75. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11-02/01-06-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του ισολογισμού του για το έτος 2017 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 76. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11-05/01-06-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας περί της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 77. Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός υπόλογου – διαχειριστή της προαναφερόμενης πράξης (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 78. Έγκριση  διαδικασιών ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης – Ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας 2018-2019-2020» και «Φύλαξη Συνεργείου & Σταθμαρχείου Δ/νσης Καθαριότητας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 79. Έγκριση του από 02-05-2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα από 01-04-2018 έως και 30-04-2018» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 80. Έγκριση του από 04-06-2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα από 01-05-2018 έως και 31-05-2018» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 81. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 12-314/07-05-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως υλοποίησης του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης και Δημοτικών Κατασκηνώσεων «Βίδο 2018» και πρόσληψης αναγκαίου προσωπικού (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 82. Έγκριση δημιουργικού προγράμματος «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2018», στα πλαίσια εναλλακτικής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 83. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2018» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 84. Αίτημα του 4ου συστήματος Ναυτοπροσκόπων Κέρκυρας για χρήση του χώρου δημοτικών κατασκηνώσεων στη νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 85. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-4ης/16-04-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) περί εγκρίσεως του απολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 86. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 3-5ης/24-05-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) περί εγκρίσεως σχεδίου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ.Στ. Απέργης).
 87. Αποδοχή των υποβληθεισών παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕΚ κατόπιν παραιτήσεώς τους. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 88. Αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Παρατάξεως της Πλειοψηφίας κ. Νικολάου Αναστασόπουλου περί χορηγήσεως αδείας από τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω επαγγελματικών του υποχρεώσεων (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
 89. Έγκρισηα) της μετάβασης τουΑντιδημάρχου Τουρισμού στην Κω για τη συμμετοχή του στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας & Ανάπτυξης και β) της  διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
 90. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
 91. Ορισμός, με τη διαδικασία της κληρώσεως, ενός Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κέρκυρας για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων». Συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής.
 92. Αντικατάσταση, με τη διαδικασία της κληρώσεως, μέλους της ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Κέρκυρας. Συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής, με το Δημοτικό Σύμβουλο που θα κληρωθεί.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Μουζακίτη