Νέο έργο στον τομέα Διαχείρισης αποβλήτων, προϋπολογισμού 925 χιλ. ευρώ

Πρόκειται για το έργο «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιο-αποβλήτων Δήμου Κέρκυρας»

26
Ιουνίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,ενέταξε στο  Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου, ένα νέο σημαντικό έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης αποβλήτων, για την Κέρκυρα, συνολικού προϋπολογισμού 925.476,48 ευρώ.
Μέσω του έργου «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιο-αποβλήτων Δήμου Κέρκυρας», προϋπολογισμού 925.476,48€, αναπτύσσεται πλήρες δίκτυο προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής βιο-αποβλήτων. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια κάδων βιο-αποβλήτων: 1.800 κάδων οικιακής κομποστοποίησης , 1.000 καφέ κάδων των 660 λίτρων, 3.800 κάδων των 10 λίτρων συλλογής βιο-αποβλήτων κουζίνας (με σακούλες για ένα έτος) καθώς και την προμήθεια 3 απορριμματοφόρων συλλογής βιο-αποβλήτων.
Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 13 μήνες.
Το παραπάνω έργο εντάσσεται στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων μετά από εκχώρηση από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και της Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.