Αυξήθηκαν και τα τουριστικά έσοδα (σε εθνική κλίμακα)

Διάρθρωση Τουριστικών Εισπράξεων ανά Χώρα Προέλευσης, Ιαν. -Απρ. 2018 (ετήσια % μετ.)

ΑΘΗΝΑ. Όσον αφορά στις εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες στο πρώτο τετράμηνο του 2018, αυτές παρουσίασαν αύξηση σε ετήσια βάση κατά 7.4% (συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας) έναντι οριακής αύξησης κατά 0,1% στην αντίστοιχη περίοδο του 2017.

06
Ιουλίου / 2018

Συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2018, οι εισπράξεις αυξήθηκαν περιορισμένα κατά 1,0% σε ετήσια βάση, ωστόσο, η σημαντική αύξηση των εισπράξεων του Μαρτίου κατά 28,2%, σε ετήσια βάση, οδήγησε στην ικανοποιητική αύξηση στο τετράμηνο. Σημειώνεται επίσης ότι στο τετράμηνο του 2018, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι των ξένων επισκεπτών διαμορφώθηκε στα € 348,9, μειωμένη κατά 3,1% σε ετήσια βάση.
Ως προς την ανάλυση των τουριστικών εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης των ξένων επισκεπτών, στο πρώτο τετράμηνο του 2018, σημειώνονται τα εξής:
Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι εισπράξεις τουριστών από τη Γερμανία (+20,4%) και από το Ηνωμένο Βασίλειο (+6,7), που αποτελούν συνολικά το 23,0% των τουριστικών εισπράξεων στο πρώτο τετράμηνο του έτους (Γράφημα 5). Αντίθετα, στο πρώτο τετράμηνο του 2018, σε ετήσια βάση, υποχώρηση σημείωσαν οι εισπράξεις από τη Γαλλία (-17,5%), τις ΗΠΑ (-7,1%) και τη Ρωσία (-23,5%).
Προστίθεται, επίσης, ότι στο πρώτο τετράμηνο του 2018, οι συνολικές αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 11,5%, σε ετήσια βάση, έναντι πολύ μικρότερης αύξησης κατά 3,2% στην αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Πηγή: Δελτίο της Στατιστικής Υπηρεσίας της Alpha Bank