Ετοιμάζεται η τέντα του νέου επιβατικού σταθμού του ΟΛΚΕ

Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2018 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί

11
Ιουλίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ξεκίνησαν οι εργασίες βορείως του Λιμενικού Σταθμού στον OΛ.KE. για την κατασκευή του δαπέδου πάνω στο οποίο θα στηθεί μια ειδική τέντα μεγάλων διαστάσεων, που θα στεγάσει έναν νέο Επιβατικό Σταθμό με στόχο την ενδυνάμωση του home-porting και της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα.
Το τσιμεντένιο δάπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις-τέσσερις μέρες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων η τέντα θα έχει φθάσει από τη Γερμανία και θα αναπτυχθεί μέχρι τα τέλη του μηνός. Έτσι από τον Αύγουστο και μετά ο ΟΛ.ΚΕ. θα έχει δυνατότητα να εξυπηρετήσει περισσότερους τουρίστες – ημερήσιους επισκέπτες από την κρουαζιέρα καθόσον η τέντα θα στεγάσει Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων και Ασφάλειας.