Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων το Σαββατοκύριακο

Οι επερωτήσεις και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

23
Ιουλίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Ιουλίου στις 10:00 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη στις  αίθουσες  συνεδριάσεων  των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής:
ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο - Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο -21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο-Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα: 

Σάββατο 28 Ιουλίου 2018

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1 η : Η μη λειτουργία των ΜΕΘ στα Νοσοκ ομεία Αργοστολ ίου στην Κεφαλονιά και Ζακύνθου. Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης ̈Νέα Ιόνιος Πολιτεία ̈ κ. Σπυρίδων Σπύρου
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2 η : Κατάσταση περιμετρικής οδού που ξεκινάει από τα ανάκτορα και περνά από τα μουράγια πάνω από το ‘’Καφέ Γυαλί’’ Επερωτ ών: Ο Επικεφαλής της παράταξης « Αριστερής Κίνησης Ιονίου» κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος. ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3 η : Έργο παραλιακής Γαρίτσας. Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Αριστερής Κίνησης Ιονίου» κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος. ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4 η : Προοπτική κα τασκευής της νέα ς παραλήμνιας χάραξης της οδού « ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΧΡΥΣΥΙΔΑ - ΒΡΥΩΝΗ - ΠΟΝΤΗ » . Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Κ ίνηση Επτανησίων Πολιτών » κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας .
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5 η : Βελτίωση Οδικού Άξονα Αργοστολίου – Πόρου. Επερωτών: Ο Περιφερειακ ός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σωτήρης Κουρής .
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6 η : Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης κτιρίου Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σωτήρης Κουρής .
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7 η : Εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Κέρκυρας, στις εθνικές οδικές αρτηρίες του νησιού, τεράστια προβλήματα με τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8 η : Για την απόφαση του κ. Περιφερειάρχη σχετικά με το ωράριο καταστημάτων τις Κυριακές και τις αργίες. Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Θεόδωρος Γουλής. ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 9 η : Για τους απλήρωτους εργαζόμενους στο Κ άστρο Λευκάδας. Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Θεόδωρος Γουλής.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 10 η : Γιατί καθυστερεί η δακοκτονία ; Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Θεόδωρος Γουλής. 3 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 11 η : Για την μόλυνση του Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Τσιλιβή και Πλάνος . Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Επικύρωση των πρακτικών της 16 ης , 17 ης , 18 ης , 19 ης , 20 ης , 21 ης , 22 η ς ,23 ης και 24 ης συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων έτους 2017 . Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης.
ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Γ ́ και Δ' Τρίμηνο Οικoνομικού Έτους 2016 και για τα Α' , Β', Γ', Δ' Τρίμηνα Οικονομικού Έτους 2017. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντι περιφερειάρχης στον τομέα Οικονο μικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης .
ΘΕΜΑ 3ο: 5η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018. Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΘΕΜΑ 4 ο: 7 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018. Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκ ησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π . Ι . Ν/Π . Ε Κέρκυρας και της Ελληνικής Αστυνομίας . Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος .
ΘΕΜΑ 6ο : Παρ άταση εθνικο ύ ωραρ ίου λειτουργ ίας των καταστημ άτων στην Περιφ έρεια Ιον ίων Ν ήσων. Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος .
ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π . Ι . Ν/Π . Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης και του Κ .Ι. Ε ΕΥΔΟΞΟΣ . Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος .
ΘΕΜΑ 8 ο : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 225 - 23/2017 Απόφασης Π εριφερειακού Συμβουλίου ως προς το ύψος της πίστωσης. Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος .
ΘΕΜΑ 9 ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έργο « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κα Νικολέττα Πανδή.
ΘΕΜΑ 10 ο : Τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. - Π.Ε Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση συντήρηση και χρήση των βοηθητικών διατάξεων “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Κεφαλονιάς. Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.
ΘΕΜΑ 11 ο: Αποδοχή δωρεάς από τον ΟΑΕΔ και ειδικ ότερα τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης, μιας αίθουσας στο κτίριο του ΟΕΚ (και ήδη ΟΑΕΔ), στις εργατικές κατοικίες στο Αργοστόλι. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας. 
ΘΕΜΑ 12 ο: Αποδοχή δωρεάς από το Σύλλογο “Kefalonia for ever” και ειδικότερα την αποδοχή, της κυριότητας ενός αναπηρικού αμαξιδίου με δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.
ΘΕΜΑ 13 ο: Δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης του αναπηρικού α μαξιδίου με δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες, στο σύλλογο ΑΜΕΑ με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. - ΥΠΕΡΙΩΝ». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.
ΘΕΜΑ 14 ο: Για το κλείσι μο σχολικών μονάδων σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. ( εκκρεμεί η εισήγηση) Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Θεόδωρος Γουλής.
ΘΕΜΑ 15ο : Συντήρηση Γέφυρας Κάιζερ. Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης ̈Κίνηση Επτανησίων Πολι τών ̈ κ. Αλέξανδρος Δεσύλας

Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυ ρας και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του εργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΉΣΕΩΝ ΛΕΥΚΊΜΜΗΣ - ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ" Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση – Πρόταση Συλλόγου Ελαιοτ ριβέων Κέρκυρας για την προσωρινή διαχείριση των απόβλητων ελαιουργείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας.
ΘΕΜΑ 3ο: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης για τη δημ ιουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων στην Π.Ι.Ν. Εισηγητής: O θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα και Εξωστρέφεια κ. Ιωάννης Φοντάνας.
ΘΕΜΑ 4ο: Επικαιροποίηση της υπ ́αριθμ. 78 - 08/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. Εισηγητή ς: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.
ΘΕΜΑ 5ο: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Ιεράς Μονής Σινά» και «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» καθώς και Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και «20 ης Εφορείας Αρχαιο τήτων». Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.
ΘΕΜΑ 6ο: Για τη μετατροπή του ΧΥΤΥ Λευκίμμης σε χωματερή και την άμεση αποχώρηση των ΜΑΤ από την Κέρκυρα. Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσ ων» κ. Θεόδωρος Γουλής.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θε όδωρος Χαλικιάς.
ΘΕΜΑ 8ο: 4η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας) έτους 2018. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς. ΘΕΜΑ 9ο: Εξαίρεση του Επιστημονικού Συνεργάτη τ ου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος. Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος