Σε γερμανική εταιρεία η διαχείριση του ΧΥΤΑ Κομοτηνής

Μακέτα Μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας οργανικών στερεών αποβλήτων (σ.σ. ναι το διαβόητο εργοστάσιο, που δεν έχει η Κέρκυρα), παραγωγής κομπόστ και υπολείμματος.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Μια Γερμανική εταιρεία, η UW TechGmbH, έχει αναλάβει τη διαχείριση του ΧΥΤΑ Κομοτηνής από το Μάιο, και θα συνεχίσει να τον διαχειρίζεται για συνολικά 30 μήνες, έχοντας μειοδοτήσει στο διαγωνισμό που προκήρυξε η ΔΙΑΑΜΑΘ.

02
Aυγούστου / 2018

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Κομοτηνής επί χρόνια είχε τη διαχείριση του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, όμως με τον σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων να προχωρά συνεχώς, σύμφωνα και με τις νέες κατευθύνσεις που έχει δώσει το αρμόδιο Υπουργείο τα πράγματα άλλαξαν. 
Έτσι η αρμοδιότητα διαχείρισης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, όσο και των υπολοίπων αντίστοιχων δομών της περιφέρειας, πέρασε στη ΔΙΑΑΜΑΘ, η οποία προχώρησε σε διαγωνισμό για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Κομοτηνής για 30 μήνες, προϋπολογισμού 8.084.872,34 ευρώ + ΦΠΑ, στον οποίο και μειοδότησε η Γερμανική εταιρεία, που θα λάβει 7.680.628,72 ευρώ + ΦΠΑ, μια έκπτωση 5%
Να σημειωθεί πως ο ΧΥΤΑ Κομοτηνής παραμένει σε λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, η οποία θα δέχεται και τα απορρίμματα της Ροδόπης.
Επίσης η ΔΙΑΑΜΑΘ έχει προχωρεί σε μια σειρά από συμβάσεις, για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Δράμας, αλλά και Κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, όπως η λειτουργία και η εκμετάλλευση του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Κομοτηνής και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Μαρώνειας-Σαπών στην περιοχή μας. 
 
Τι περιλαμβάνει η σύμβαση 
Στη σύμβαση συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ενώ η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μέχρι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να δώσει εντολή στον Ανάδοχο για την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων με δικό του εξοπλισμό και την υγειονομική ταφή του υπολείμματος. Εντός δύο μηνών από την εντολή αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να υλοποιήσει την επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΔ και την ισχύουσα ΑΕΠΟ.
Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας θα είναι ανά τόνο απορριμμάτων που εισέρχεται στην εγκατάσταση.
Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα 40 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων πλέον ΦΠΑ για την επεξεργασία των απορριμμάτων και την ταφή του υπολείμματος.
Η ετήσια ποσότητα των εισερχομένων απορριμμάτων υπολογίζεται στους 94.000 τόνους περίπου. Η ποσότητα αυτή μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις τρέχουσες κατά περίπτωση συνθήκες (π.χ. ανακύκλωση, αυξομείωση πληθυσμού, κ.α.). 
Ειδική τιμολόγηση για το Δήμο Κομοτηνής 
Να υπενθυμίσουμε ότι από φέτος, 2018, έχει αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική της ΔΙΑΑΜΑΘ όσο αφορά το ενιαίο τέλος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
Έτσι ενώ από το 2015 μέχρι το 2017 οι ΟΤΑ πλήρωναν 20 ευρώ/tn, Τα λοιπά ΝΠΔΔ: 23 ευρώ/tn, οι Ιδιώτες: 28 ευρώ/tn, ενώ για τους Δήμους που φιλοξενούν εντός των διοικητικών τους ορίων ΧΥΤΑ (Κομοτηνής, Καβάλας και Τοπείρου) το τέλος ανέρχονταν σε 12,00 ευρώ/tn
Όμως από το 2018, λόγω και των νέων δεδομένων που υπάρχουν όσο αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, μετά τις αποφάσεις για τον Περιφερειακό σχεδιασμό, επαναπροσδιορίστηκε το ενιαίο τέλους διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με τους ΟΤΑ να πληρώνουν 25 ευρώ/tn, Για τα λοιπά ΝΠΔΔ: 28 ευρώ/tn, Για τους Ιδιώτες: 35 ευρώ/tn, ενώ για τους Δήμους που φιλοξενούν εντός των διοικητικών τους ορίων ΧΥΤΑ (Κομοτηνής, Καβάλας και Τοπείρου) το τέλος ανέρχεται σε 17 ευρώ/tn.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ