Εγκρίθηκαν 133 νέες αιτήσεις «Εξοικονόμησης κατ’ Οίκον» στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνολικά θα διατεθούν 10.250.000 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος - Σε επόμενη φάση αναμένεται να εγκριθεί η χρηματοδότηση και νέων ωφελούμενων

07
Aυγούστου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.174.319,3 θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 133 νέες αιτήσεις ιδιωτών, που εντάχθηκαν, κατά τη δεύτερη φάση υπαγωγών προτάσεων ωφελούμενων ιδιωτών,  στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» μετά από έγκριση από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., φορέα που έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος για όλη την Ελλάδα.
Από το συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.174.319,3 €, για τις νέες εγκριθείσες αιτήσεις των ωφελούμενων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα 1.316.387,4 €  θα αποδοθούν ως «άμεση ενίσχυση» από δημόσιους πόρους, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 60,5%, ενώ μέρος του συνολικού προϋπολογισμού, το ποσό των 670.004,7€, αφορά σε δάνειο.
Οι παραπάνω εγκρίσεις/υπαγωγές κατανέμονται και χρηματοδοτούνται τόσο από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ): 115 υπαγωγές με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.885.108,4 €, όσο και από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά (ΠΕΠ): 18 υπαγωγές με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 289.210,8 €.

Οι υπαγωγές αυτές προστίθενται σε εκείνες της προηγούμενης φάσης που ήταν 220, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3.140.947,85€, εκ των οποίων τα 2.021.735,6 € αποτελούσαν την «άμεση ενίσχυση» από δημόσιους πόρους.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής.
Να σημειωθεί ότι σε επόμενη φάση αναμένεται να εγκριθεί η χρηματοδότηση και νέων ωφελούμενων.
Επισημαίνεται δε ότι για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,το αρχικώς ορισθέν προς διάθεση ποσό των 6,178 εκατ.€ Δημόσια Δαπάνη (μέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 και  του Τομεακού Προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚ») αναμένεται προσεχώς να αυξηθεί κατά 4,072 εκατ.€., με αποτέλεσμα να διατεθούν 10.250.000 ευρώ, για το σύνολο του προγράμματος, από την ΠΙΝ.