Ημέρα μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων και η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας, τιμώντας

12
Νοεμβρίου / 2018

 την Μνήμη των Πεσόντων Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος, θα πραγματοποιήσουν επιμνημόσυνη δέηση στην Ιερά Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, υπέρ των ηρωικών συναδέλφων Δόκιμου Ανθυποπυραγού Μουζακίτη Αριστείδη και Αρχιπυροσβέστη Κούρκουλου Σπυρίδωνα, που έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος

Ελένη Κορωνάκη