Ο Δήμος ζητάει οικόπεδο στα Γουβιά για σχολικό κέντρο

Η θέση Σκέρος στα Γουβιά, ζητείται η παραχώρησή της στον Δήμο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επιστολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) κ. Γεώργιο Τερζάκη, έστειλε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος, ζητώντας την παραχώρηση στο Δήμο του οικοπέδου, που βρίσκεται στη θέση Σκέρος Γουβιών.

20
Μαΐου / 2016

Το παραπάνω οικόπεδο αρχικά ανήκε στον «Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» από τον οποίο είχε αποκτηθεί με σκοπό την ανέγερση αυτοτελούς κτηρίου Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Ο σκοπός αυτός δεν πραγματοποιήθηκε, και το οικόπεδο παραμένει ανεκμετάλλευτο, σήμερα συμπεριλαμβάνεται στα ακίνητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. 
Το αίτημα του Δημάρχου, που εκφράζει και αίτημα των κατοίκων και των φορέων της Κέρκυρας, προβάλλει τις ιδιαίτερα οξυμένες και επείγουσες ανάγκες του Δήμου στον τομέα των κτηριακών υποδομών τόσο σε ό,τι αφορά τη Σχολική Στέγη, όσο και τις γενικότερες υποδομές.
Στο συγκεκριμένο οικόπεδο, όπως αναφέρει η επιστολή, παρέχεται η δυνατότητα να ανεγερθεί, α) κτήριο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, πάγιο αίτημα του συνόλου της Τοπικής κοινωνίας και των παραγωγικών φορέων του νησιού, β) Σχολικό κέντρο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, και γ) Κέντρο αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου. 
Κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης των αρμόδιων μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οικόπεδο είναι κατάλληλο για την ανέγερση μέρους ή του συνόλου των στεγαστικών αναγκών για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. 
Ταυτόχρονα η αξιοποίηση του οικοπέδου, με βάση το σχεδιασμό που ήδη αναπτύχθηκε, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμισή της.