Παράταση έως 31/7 για την Κάρτα Υγείας και… βλέπουμε

ΑΘΗΝΑ. Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας και του υφυπουργού Αθλητισμού που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

09
Ιανουαρίου / 2019

παρατείνεται η προθεσμία για την εφαρμογή του μέτρου της Κάρτας Υγείας έως τις 31 Ιουλίου του 2019. Αυτό σημαίνει ότι τα 45 ενεργά σωματεία της ΕΠΣ Κέρκυρας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται χωρίς πρόβλημα ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. 
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ: «Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) έως 31-07-2019».
Η συνηθισμένη μέθοδος στην Ελλάδα να παίρνονται αποφάσεις που τις περισσότερες φορές δεν υλοποιούνται. Και μη φανεί περίεργο να δοθεί νέα παράταση για το τέλος του 2019. Ένα πολύ σωστό μέτρο που θεσμοθετήθηκε η Κάρτα Υγείας αθλητή, δυστυχώς πήρε 3η αναβολή και αυτό δεν τιμά κανέναν.

Σπύρος Πίκουλας