Αποπεράτωση νέου κόμβου Λιμένα - Αντικατάσταση Πυλώνων και Συντήρηση κυματοθραύστη - τρία νέα έργα από τον ΟΛΚΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας προχώρηση στην προκήρυξη τριών διαγωνισμών

21
Φεβρουαρίου / 2019

 για τα έργα

  1. Αντικατάσταση Πυλώνων – Ιστών Φωτισμού και Φωτιστικών Σωμάτων προϋπολογισμού : 248.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)
  2. Αποπεράτωση νέου  κόμβου Λιμένα Κέρκυρας   προϋπολογισμού : 277.197,04  € (με Φ.Π.Α. 24 %)  και
  3. Συντήρηση αποσαθρωμένου κυματοθραύστη και ανακατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Κορακοφωλιάς προϋπολογισμού : 258.000  € (με Φ.Π.Α. 24 %)
Πληροφορίες για τους διαγωνισμούς παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού [Τηλ. 26610.45551, Φαξ 26610.37173, Νέος Επιβατικός Σταθμός, Νέο Λιμάνι – Κέρκυρα].
 

Ελένη Κορωνάκη