Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης θα αποκτήσει το Λιμάνι της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διημερίδα του ΟΛΚΕ για την παρουσίαση μελετών που σχετίζονται με τη δημιουργία Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης σε χώρο δίπλα στο κτήριο του ΟΛΚΕ,

28
Μαρτίου / 2019

όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν εκθέματα από την παλιά ναυτική παράδοση του νησιού και των καραβομαραγκών του. Τα έργα θα γίνουν με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία.MUSE, ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα).