13 εποχικές προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας- η προκήρυξη του ΑΣΕΠ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Προκηρύχθηκε από τον ΑΣΕΠ η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

31
Μαρτίου / 2019

συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. 

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν 1. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας (4 θέσεις φύλαξης-πληροφόρησης ημερήσιων φυλάκων αρχαιοτήτων),
2. Το Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας (7 ημερήσιοι φύλακες και 2 νυκτοφύλακες αρχαιοτήτων) 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών εντός 10 ημερών από την δημοσίευση στον τοπικό τύπο (δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή Ενημέρωση του Σαββάτου 30/3/2019) 

Δείτε την προκήρυξη εδώ