Ο ΣΗΠΕ υπεραμύνεται των θέσεών του στο ασφαλιστικό, απαντώντας στη Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ

Το περιεχόμενο του δελτίου Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ με αφορμή αυτήν τη διαμαρτυρία χαρακτηρίζεται άδικο, ανοίκειο και επιθετικό απέναντι στον Σύνδεσμο, αναπαράγοντας μια διαιρετική και μεροληπτική στάση απέναντι στους ασφαλισμένους, που με τον ν. 4498/2017 οφείλει να υπηρετεί.

20
Μαΐου / 2019

Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων επισημαίνει και χαιρετίζει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου, σε έκταση σαφώς μεγαλύτερη του μητρώου των μελών του, στην από κοινού διαμαρτυρία για τη βαριά φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση.
Το περιεχόμενο του δελτίου Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ με αφορμή αυτήν τη διαμαρτυρία χαρακτηρίζεται άδικο, ανοίκειο και επιθετικό απέναντι στον Σύνδεσμο, αναπαράγοντας μια διαιρετική και μεροληπτική στάση απέναντι στους ασφαλισμένους, που με τον ν. 4498/2017 οφείλει να υπηρετεί. Σ' αυτό, με ημερομηνία 9/5, αναφέρονται -και μάλιστα ως υπενθύμιση- τα μέτρα στήριξης του Τύπου, που ανακοινώθηκαν όμως μια εβδομάδα αργότερα, προκειμένου έτσι να αποδοθεί προκαταβολικά κακοπιστία στον ΣΗΠΕ.
Επιθυμούμε τη διατήρηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών στην ασφάλιση με την συνδρομή του κρατικού προϋπολογισμού. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση είχαν ως αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των επιχειρήσεων του περιφερειακού Τύπου με μικρότερο και προβληματικό ασφαλιστικό αντίκρυσμα όσον αφορά κυρίως στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Και σα να μην έφτανε αυτό, νομοθετήθηκε η ειδική (εισ)φορολογική τους επιβάρυνση υπέρ του Ταμείου με ποσοστό επί του τζίρου και όχι επί των κερδών τους που θα λογιζόταν ίσως ως μέτρο φορολογικής δικαιοσύνης. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι για επιχειρήσεις που τα οικονομικά τους είναι ίσα βάρκα - ίσα νερά, αυτή και μόνον η πρόσθετη υποχρέωση ισοδυναμεί με λουκέτο. Η εύλογη αντίδραση των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου δεν είναι επίθεση εναντίον του Οργανισμού, η υπόσταση και κυρίως η λειτουργία του οποίου δεν συνιστά άλλωστε προνομία ορισμένων Ενώσεων ώστε να επικαλούνται τις ιδιαίτερες σχέσεις τους. 
Και μόνον το γεγονός ότι οι συνδικαλισμένοι δημοσιογράφοι παρέμειναν στο σύστημα ΙΚΑ/ΕΦΚΑ (ΕΟΠΥΥ) αποδεικνύει τον επιεικώς ελλειπτικό τρόπο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης στον ενιαίο χώρο του Τύπου. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις περιφερειακού Τύπου υπάγονται όσον αφορά στην κύρια ασφάλισή τους στο ΙΚΑ/ΕΦΚΑ, από το οποίο και καλύπτεται ολόκληρη η Επικράτεια.
Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης και επειδή αναφέρθηκε στο επίμαχο δελτίο Τύπου της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις περιφερειακού Τύπου ανέκαθεν ικανοποιούν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στο ΙΚΑ/ΕΦΚΑ και γι' αυτό ουδέποτε εισέπρατταν και απέδιδαν αγγελιόσημο, που καθιερώθηκε για να καλύψει άλλες καταστάσεις.