Οδηγίες για τη χρήση των press container, ώστε να μην μένουν τα σκουπίδια εκτεθειμένα (video)

Οι πολίτες που χρησιμοποιούν τους κάδους μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων

17
Ιουνίου / 2019

Οδηγίες λειτουργίας των press container στα Γουβιά δίνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Γουβιών, προκειμένου τα σύμμεικτα απορρίμματα να παραμένουν εκτεθειμένα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν όσοι πολίτες χρησιμοποιούν τους κάδους να βοηθήσουν στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, σε περίοδο τουριστικής αιχμής και με την παραγωγή να έχει αυξηθεί κατακόρυφα
Η ανακοίνωση του Εξωραϊστικού Γουβιών.
Στην περιοχή Μπρούζου και συγκεκριμένα δίπλα από τον παλιό βιολογικό καθαρισμό έχουν τοποθετηθεί δύο Press Container. Οι πράσινοι κάδοι έχουν απομακρυνθεί από το σημείο και καλούμαστε όλοι να χρησιμοποιούμε τα Press Containers για για την ρίψη των σύμμεικτων απορριμάτων μας. Να σημειωθεί πως η λειτουργία της πράσινης γωνίας ούτε επηρεάζεται ούτε αλλάζει και πως οι μπλε κάδοι εξακολουθούν να δέχονται μόνο ανακυκλώσιμα.

Τρόπος Λειτουργίας Press Container:
1. Πετάμε τις σακούλες, δεμένες, στον προθάλαμο.
2. Γυρνάμε τον διακόπτη στην θέση (1)
3. Πατάμε το START (πράσινο κουμπί).
4. Όταν τραβηχτούν τα σκουπίδια, γυρνάμε τον διακόπτη στην θέση (0).

Σκοπός των παραπάνω βημάτων είναι να μην μένουν σκουπίδια στον προθάλαμο, αλλιώς τα Press Container δεν θα ήταν τίποτα παραπάνω από ακριβοί κάδοι σκουπιδιών.

Δείτε το βίντεο με τις παραπάνω οδηγίες.

Καταλήγοντας η ανακοίνωση επισημαίνει «Ελπίζουμε οι εικόνες ντροπής που παρατηρηθήκαν πρόσφατα, με σκουπίδια τουαλέτας απλωμένα γύρω από τα containers να ήταν απλό ατύχημα».