Προϊόν υπερφόρτωσης του δικτύου βιολόγησης λυμάτων η εκροή τους στον Καλαμά

Ένας παλιός εφιάλτης (σ.σ. από τη δεκαετία του ΄80 Θεσπρωτών και Κερκυραίων) ξυπνάει συχνά, πυκνά με την εμφάνιση εκκροών λυμάτων από το δίκτυο βιολόγηςη των υγρών λυμάτων της πόλης των Ιωαννίνων στην τάφρο της Λαψίστας και τον ποταμό Καλαμά. Όλοι θυμούνται τις κινητοποιήσεις στα μέσα της δεκαετίας του ΄80.

27
Ιουνίου / 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Σε υπερφόρτωση του συστήματος αποδίδει η ΔΕΥΑΙ το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την εκροή ακάθαρτων λυμάτων από φρεάτιο σε σημείο κοντά στον βιολογικό καθαρισμό, τονίζοντας πως ανάλογα προβλήματα θα συνεχίσουν να υφίστανται εωσότου ολοκληρωθεί το έργο της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ιωαννίνων.
Όπως τονίζει σε γραπτή δήλωσή του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Θωμάς Μπέγκας, ο υπηρεσιακός μηχανισμός της ΔΕΥΑΙ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου και αναλόγων προβλημάτων, σημειώνοντας πως στην παρούσα φάση το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση.
Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στις μονάδες που είναι εγκατεστημένες στην Βιομηχανική Περιοχή και διαθέτουν μονάδες βιολογικού καθαρισμού, να φροντίζουν τόσο για την ορθή λειτουργία τους όσο και για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, που παραλαμβάνεται από τον αγωγό της ΔΕΥΑΙ, προκειμένου να μην επιβαρύνεται περισσότερο η εγκατάσταση του τριτοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού.
«Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΙ είναι γνωστό ότι λειτουργεί οριακά εδώ και αρκετά χρόνια. Το πρόβλημα αυτό της οριακής λειτουργίας είχε εντοπιστεί, γι’ αυτό και προέκυψε η ανάγκη επέκτασης της μονάδας. Η διασφάλιση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση τέτοιων μεγάλων έργων μπορεί να γίνει μόνο μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η διαδικασία για την επέκταση της εγκατάστασης ξεκίνησε από το 2012 και το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη - κατασκευή, τον Μάιο του 2013. Η συγκεκριμένη μέθοδος δημοπράτησης είναι γνωστό πως είναι χρονοβόρα.
Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, βρήκαμε τον διαγωνισμό σε εξέλιξη, γι’ αυτό και προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να τον ολοκληρώσουμε. Μετά από μεγάλο κόπο η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και σύντομα θα έχουμε ανάδοχο του έργου. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το έργο κινδύνεψε με απένταξη, διότι δεν είχε συμβασιοποιηθεί πριν τη λήξη της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια με την εκ νέου υποβολή του φακέλου με όλα τα στοιχεία ένταξης, ώστε το έργο να μην απενταχθεί», σημειώνει ο κ. Μπεγκας και συνεχίζει: «Η μη υλοποίηση της επέκτασης της εγκατάστασης, πέραν όλων των άλλων, έχει επιφέρει την πρόωρη γήρανσή της και εμποδίζει τη συντήρησή της. Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί η ένταξη στο δίκτυο αποχέτευσης και νέων περιοχών, οι οποίες επιβάρυναν περαιτέρω την εγκατάσταση. Δυστυχώς μας έλαχε ο κλήρος να αντιμετωπίσουμε ζητήματα, που έχουν σχέση με την υπερφόρτωση της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε πρωθύστερο χρόνο από τη στιγμή που ήταν γνωστό ότι η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ δε θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από το μέγεθος της σημερινής εγκατάστασης. Θαύματα δε γίνονται. Δίνουμε τη μάχη μας με το χρόνο».

Αποστόλης Τζελέτας/ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ