Στο Τεμπλόνι τώρα (18:15) ο Πάν. Κουρουμπλής (video)

Δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών

26
Ιουνίου / 2016

Το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου επισκέπτεται Παν. Κουρουμπλής και ο Γεν. Γραμματέας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ευαγ. Καπετάνιος μετά από παρότρυνση των εκπροσώπων των περιοίκων.