Σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο οι μεταβατικοί οργανισμοί των νεοσύστατων δήμων

Τρεις κατεπείγουσες συνεδριάσεις - Τα θέματα

02
Ιουλίου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρεις κατεπείγουσες συνεδριάσεις στη σειρά θα γίνουν την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 στη συνεδριακή αίθουσα του Μον–Ρεπό,  όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Ωρα 19:00

 1.  Έγκριση Αποφάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νεοσύστατου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 2. Έγκριση Αποφάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νεοσύστατου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 3. Έγκριση Αποφάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νεοσύστατου Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 4. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Κέρκυρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 5. Συμπλήρωση της με αριθ. 9-345/17.05.2019 ΑΔΑ: 69ΤΩΕΑ-3ΞΗ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα με την «Έγκριση της οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» του κρατικού προγράμματος έτους 2019 από το Δήμο Κέρκυρας». (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 6. Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου Κέρκυρας σε δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Ισαβέλλας Δαλιέτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 7. Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών εταιρίας, με βάση τον Ν.4611/2019. (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 8. Έγκριση της υπ’  αριθμόν 18-1/25-06-2019  Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Κέρκυρας περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Δήμου Κέρκυρας με την εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 16-23/10-06-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας  περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία  «ΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 10. Έγκριση Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 11. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 7-327/25-4-19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αγορά ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας».  (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος - κ. Β.Α. Μπαλής).
 12. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους & Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «Φιλαρμονικός Σύλλογος Σκριπερού» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών με τίτλο α) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΘΩΝΩΝ» β) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ» και γ) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών «Εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ στο κτίριο ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 17. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, σχετικά με την κατάληψη από τρίτους εδαφικής λωρίδας κοινοχρήστου χώρου στη θέση ‘’Πετρώνας’’ εντός οικισμού Ποταμού της Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις οδών Αχιλλείων – Παρελίων - Παλαιοκαστριτών». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 20. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων - Λεύκιμμαίων». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 21. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 22. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 23. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμος Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 25. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών-Φθορών Δημοτικών Οδών», Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
  
 *Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, καθόσον η συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας.

Ώρα 21.00
 
Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2014 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014 του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 9-6/09-04-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 
Η Συνεδρίαση κρίνεται ως ειδική κατεπείγουσα, για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Δήμου Κέρκυρας.
 
Ώρα 22.00 :
 
«Έγκριση του σχεδίου συμφωνίας στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής). 
 
 *  Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, επειδή πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος χρήσης των χώρων του Δήμου Κέρκυρας που θα διατεθούν στα πολιτικά κόμματα, στους  συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμούς υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 65/20-06-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, στη με αριθμ. 14473/11.4.2012 (ΦΕΚ τ. Β’/1295) ΥΑ «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών» και στο ν. 3023/2002 (ΦΕΚ Α΄ 146/25.6.2002) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των  πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών».