400 χιλ. για αντιπλημμυρικά σε Κέρκυρα & Παξούς

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μέσα σε οκτώ μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε Κέρκυρα και Παξούς, τις συμβάσεις των οποίων υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

28
Ιουνίου / 2016

Πρόκειται για την σύμβαση κατασκευής του υποέργου “Αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Παξών”, προϋπολογισμού 197.593,50ευρώ και για τη σύμβαση κατασκευής του υποέργου “Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών”, προϋπολογισμού 207.658,54ευρώ.
 
Συγκεκριμένα:
 
1. Το υποέργο “Αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Παξών” εντάσσεται στο έργο “Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” και έχει προϋπολογισμό 197.593,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Προϊσταμένη αρχή του έργου ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας και ο ανάδοχος που αναδείχθηκε, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος των δημοπρατήσεων και αφού είχαν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης του έργου εντός 8 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
2. Το υποέργο “Αντιμετώπιση καταπτώσεων και εκτάκτων αναγκών” εντάσσεται στο έργο “Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” και έχει προϋπολογισμό 205.658,54 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Προϊσταμένη αρχή του έργου ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας και ο ανάδοχος που αναδείχθηκε, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος των δημοπρατήσεων και αφού είχαν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από την κείμενη  νομοθεσία, ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης του έργου εντός 8 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.