Αυξημένη επαγρύπνηση για τις φωτιές

KERKYRA. Συνεδρίασε το μεσημέρι, στο Μαράσλειο, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ). Το Συντονιστικό εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τον αποκλεισμό του ΧΥΤΑ Μέσης (από τις 13 Ιουνίου), τη διακοπή της αποκομιδής και την εκδήλωση πυρκαγιών στους προσωρινούς χώρους μεταφόρτωσης.

29
Ιουνίου / 2016

 Διατύπωσε δε την αναγκαιότητα άμεσης άρσης του αποκλεισμού του ΧΥΤΑ.
Το ΣΤΟ λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων, με αυξημένη επαγρύπνηση και επιφυλακή των υπηρεσιών, διαρκείς περιπολίες και μέγιστη  ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Ζητά δε και τη συνεργασία των δημοτών στην κατεύθυνση αυτή.