Οδηγίες διαχείρισης των απορριμμάτων μέχρι να δοθεί λύση

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων, το καλό δέσιμο των οργανικών σκουπιδιών καθώς και την όσο μεγαλύτερη δυνατή φύλαξή τους στο σπίτι συστήνει η Υπηρεσία Καθαριότητας.

30
Ιουνίου / 2016

Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την αποκομιδή των απορριμμάτων όταν δοθεί λύση ως προς την εναπόθεσή τους,  παρακαλούμε για   τα ακόλουθα :
 
·         Να γίνεται προσεκτικός διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μεταλλικές συσκευασίες ) από τα υπόλοιπα απορρίμματα . Τα ανακυκλώσιμα να φυλάγονται εντός των οικιών μέχρι να ξεκινήσει η αποκομιδή.   Όταν ξεκινήσει η αποκομιδή καλό θα είναι τα ανακυκλώσιμα να τοποθετηθούν στους μπλε κάδους αφού καθαριστούν οι σωροί των απορριμμάτων .
 
·         Τα  υπολείμματα τροφίμων ή οργανικών ουσιών θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα (χαρτιά, γυαλιά, πλαστικά, κονσέρβες) και να φυλάσσονται όσο το δυνατόν περισσότερο στο σπίτι. 
 
·         Η συλλογή των απορριμμάτων να γίνεται σε ανθεκτικές σακούλες, σφικτά δεμένες. Οι σακούλες που περιέχουν υπολείμματα τροφίμων δε θα πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο αλλά να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος.
·         Οι επιχειρήσεις πρέπει απαραίτητα να προβαίνουν στην δεματοποίηση των υλικών συσκευασίας και να τα αποθηκεύουν σε δικούς τους χώρους,  μέχρι να ομαλοποιηθεί η αποκομιδή
·         Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να μεριμνούν ώστε τα οργανικά υπολείμματα να διαχωρίζονται, να συσκευάζονται  και να διατηρούνται σε χώρους  δροσερούς κατά προτίμηση κλιματιζόμενους(ψυγεία), όσο το δυνατόν περισσότερο.