«Ναι» ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκτακτη ανάθεση αποκομιδής

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με 26 συμβούλους παρόντες εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας

08
Aυγούστου / 2019

η κατ΄ εξαίρεσιν ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων για την περιοχή της Μέσης Κέρκυρας (Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, Παρελίων), όπως γνωμοδότησε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Η ανάθεση αποκομιδής θα ανέλθει στο ποσόν των 220.000€.
Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα άλλα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού και το πρακτικό για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (μετά από άγονη διαδικασία) για την ανάθεση με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων».