Συνεδριάζει εκτάκτως το Σάββατο το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται δέκα θέματα, οικονομικού -κυρίως- χαρακτήρα, όπως οι εγκρίσεις εκθέσεων επί του Απολογισμού-Ισολογισμού για τα έτη 2016-2018, αλλά και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019

09
Aυγούστου / 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Συνεδριάζει εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, αύριο Σάββατο, 10 Αυγούστου, στις 10:00, με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται δέκα θέματα, οικονομικού -κυρίως- χαρακτήρα, όπως οι εγκρίσεις εκθέσεων επί του Απολογισμού-Ισολογισμού για τα έτη 2016-2018, αλλά και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το β' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση πρακτικών 15ης , 16ης , 17ης , 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 23ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το B’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 142-13/27-07-2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τον τίτλο του έργου, ο οποίος είναι «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ».

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Συμβάσεως για εκκίνηση των διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε (5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» προϋπ. 73.800,00 Ευρώ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 8ο : 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΙΝ Οικονομικού έτους 2019, (για την Π.Ε. Λευκάδας).

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 9ο : Ορθή Επανάληψη Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προυπ. 460.000,00 €.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 10ο : Αίτημα προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( Α΄ κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.