Πρόσκληση σε εκδήλωση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. στις Σινιές

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Τετάρτη 2.10.2019 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει

02
Οκτωβρίου / 2019

τις επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα γραφείο του τοπικού συμβουλίου Σινιών στη Βόρεια Κέρκυρα και ώρα 17:00. Η εκδήλωση θα γίνει με τη συμμετοχή στελεχών του ΟΑΕΔ.

Ελένη Κορωνάκη