Έκτακτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου τη Δευτέρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 18 Ιουλίου στις 15:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,

15
Ιουλίου / 2016

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση 6ης τροποποίησης του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΙΝ. Εισηγητής:  Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος  
 
ΘΕΜΑ  2ο: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Οικ. Έτους  2016  Π.Ι.Ν. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών κ. Διονύσιος  Στραβοράβδης. 
 
ΘΕΜΑ 3o : Αποδοχή χρηματοδότησης & πρόταση ορισμού υπολόγου έργου. Εισηγητής: Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος 
 
ΘΕΜΑ 4o :Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος 
 
ΘΕΜΑ 5o : Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως για συντηρήσεις-επισκευές Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  Νομού Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε   Λευκάδας  κ.  Θεόδωρος  Χαλικιάς. 
 
ΘΕΜΑ 6o: Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του  υφιστάμενου  κλασικού τύπου  SANTA MARINA 3*** aαστέρων,128 κλινών  με εμβαδόν γηπέδου  9.545,00τ.μ. ιδιοκτησίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΒΕΞΕ » στη θέση «ΚΕΝΤΡΙΑ»Δ. Λευκάδας . Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε   Λευκάδας  κ.  Θεόδωρος  Χαλικιάς.
 
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κέρκυρας για την εκτέλεση του έργου  “Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων’’. Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου  “Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων’’. Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου  “Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων’’. Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου  “Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων’’. Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας 
 
ΘΕΜΑ 11o :  Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (προσέγγιση LEADER) Εισηγητής: Ο   Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Θεόδωρος  Γαλιατσάτος