Το πρώτο ΔΣ του Συλλόγου Ιατρών Ελευθεροεπαγγελματιών

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στις 25-05-2016 διενεργήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Ιατρών Ελευθεροεπαγγελματιών Κερκύρας (ΣΙΕΚ)»

20
Ιουλίου / 2016

το καταστατικό του οπoίου έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο Κερκύρας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 4/2016 Διάταξης Αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδικείου Κερκύρας.
Αφού διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες, ως μέλη του πρώτου  Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα ορίσθηκαν οι εξής: Πρόεδρος: Μπαλής Νικόλαος,  ορθοπαιδικός χειρουργός, Αντιπρόεδρος: Μωραΐτης: Κωνσταντίνος, χειρουργός ουρολόγος. Γεν. Γραμματέας: Αποστολίδου  Αναστασία, αναισθησιολόγος, Ταμίας: Ασωνίτης Σπυρίδων, Γενικός Χειρουργός, Μέλος: Μπουζούκης  Δημήτριος, χειρουργός  οφθαλμίατρος, Αναπληρωματικά  μέλη: Παλιούρας Ιωάννης, παθολόγος και Δαφνής  Σπυρίδων, ορθοπαιδικός  χειρουργός.
Οι σκοποί του σωματείου αναφέρονται αναλυτικά στο καταστατικό του και μεταξύ αυτών   αφορούν: α) την ανάδειξη και προβολή του πολύ σημαντικού έργου των ιδιωτών Ιατρών του  Τομέα  Υγείας,  β) την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των ιατρών ελών  του, γ) τη διαφύλαξη, τη μελέτη τη διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών επαγγελματικών  οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των ιδιωτών ιατρών μελών του, δ) την προσπάθεια  επίλυσης των προβλημάτων και ζητημάτων που αφορούν την άσκηση της Ιδιωτικής Υγείας.
Η Διοίκηση του Σωματείου ευελπιστεί στην ομαλή συνεργασία δημοσίων φορέων υγείας και ιδιωτικών με αποκλειστικό γνώμονα την αρωγή των ιατρών στο επιστημονικό έργο τους και κατ’ επέκταση της βελτίωση της ποιότητας παροχής υγείας.
Οι ιδιώτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη του συλλόγου, μπορούν να  επικοινωνήσουν  με τον Πρόεδρο ή τη γενική γραμματέα του συλλόγου στα τηλέφωνα  6945 990848 και 6980 230949.