Ο Ουκρανός Πρέσβης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΠΑΤΡΑ. Οι προοπτικές συνεργασίας, μεταξύ της Ουκρανίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, κυρίως σε θέματα Πολιτισμού, Ενέργειας και Θρησκευτικού Τουρισμού,

29
Ιουλίου / 2016

ήταν το αντικείμενο της συνάντησης, που είχαν την Παρασκευή το μεσημέρι,  ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα Βλαδίμηρος Σκουρώφ με τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕΙ Διονύση Παναγιωτόπουλο.
 
Κατά τη συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις για τις προοπτικές συνεργασίας που ανοίγονται στους συγκεκριμένους τομείς, ενώ συμφωνήθηκε να προσδιοριστούν, σε σύντομο χρόνο, συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα της κοινής αυτής προσπάθειας.