Χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου στο Λιμένα Γαΐου

ΑΘΗΝΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, η συγκεκριμένη αδειοδότηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπό την έννοια, ότι ήδη έχει αδειοδοτηθεί το υδατοδρόμιο του λιμένα Κέρκυρας, και καθίσταται πλέον δυνατή η πρώτη σύνδεση με υδροπλάνο μεταξύ Κέρκυρας, και Παξών, επαναφέροντας έτσι, με εφαρμογή του Νόμου 4146/2013, τη συγκοινωνία με υδροπλάνο, η οποία είχε σταματήσει από το 2009.

09
Aυγούστου / 2016

Κάτοχος της αδείας του υδατοδρομίου Παξών είναι ο «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε», (Ο.Λ.ΚΕ.ΑΕ), με φορέα λειτουργίας την εταιρεία «Υδατοδρόμια Βορείου Ιονίου Ε.Π.Ε», ο οποίος κατέχει την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Επιπροσθέτως, αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων Επί Υδάτινων Επιφανειών» 

Ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ ανέφερε επίσης, αναλυτικά στοιχεία επενδυτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οποία προωθούνται άμεσα τουλάχιστον 46 αδειοδοτήσεις για την δημιουργία νέων υδατοδρομίων. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής : 
· Έχουν ήδη εκδοθεί οι άδειες λειτουργίας στον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας, και στο Λιμένα Παξών. 
· Συνολικά, έχουν κατατεθεί είκοσι (20) αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι λιμένες Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου, Ρεθύμνου, Καλαμάτας, κ.α. 
· Περαιτέρω, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προετοιμάζει την υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση εικοσιέξι (26) υδατοδρομίων σε λιμένες νήσων του Νοτίου Αιγαίου. Οι εγκρίσεις των συναρμοδίων υπουργείων και υπηρεσιών ως προς την υπογραφή των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων με σκοπό τη δημιουργία Υδατοδρομίων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
· Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επιδείξει φορείς για τη δημιουργία υδατοδρομίων σε λίμνες, η ανάπτυξη των οποίων θα θέσει νέα δεδομένα στις αεροπορικές μεταφορές.