Σε ποιές περιοχές θα γίνει δακοκτονία την Πέμπτη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο 3ος τοπικός δολωματικός από εδάφους ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές :

28
Σεπτεμβρίου / 2016

1. Δημ. Ενότητα Μελιτειέων ( Δ.Κ. Αγ Ματθαίου ,Τ.Κ. Πεντάτι,. , Τ.Κ. Βουνιατάδων ). ( υπεύθυνος εργολάβος κος Βαραγγούλης Σπυρίδων )
2. Δημ. Ενότητα Παλαιοκαστριτών (Δ.Κ. Λιαπάδων ).( υπεύθυνος εργολάβος εκπροσ. Βασιλάκης Παναγιώτης)
3. Δημ. Ενότητα Παρελίων ( πλην Δ.Κ. Γιαννάδων ) .( υπεύθυνος εργολάβος εκπροσ. Βασιλάκης Παναγιώτης)
4. Δημ. Ενότητα Λευκιμμαίων ( πλην Τ.Κ. Βιταλάδων ).( υπεύθυνος εργολάβος κος Βλάσσης Ανδρέας – Βασίλειος )
5. Δημ. Ενότητα Κορισσίων ( Δ.Κ. Περιβολίου , Αργυράδων ) ( υπεύθυνος εργολάβος κος Καλούδης Κων/νος)
6. Δημ. Ενότητα Εσπερίων ( Δ.Κ. Αυλιωτών , Τ.Κ. Περουλάδων , Τ.Κ. Σιδαρίου, Τ.Κ. Βελονάδων, Τ.Κ. Αντιπερνών , Τ.Κ. Καβαλλουρίου ,Τ.Κ. Αγραφών ) ( υπεύθυνος εργολάβος κος Μουζακίτης Θεόδωρος )
7. Δημ. Ενότητα Αγ Γεωργίου (Τ.Κ. Μεσσαρία , Τ.Κ. Πάγων , Τ.Κ. Αφιώνα ) ( υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος )
8. Δημ. Ενότητα Φαιάκων (Τ.Κ.Σπαρτύλα , Τ.Κ. Ζυγού , Τ.Κ. Σγουράδων ) . (υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος )
9. Κοιν. Ερείκουσας  ( υπεύθυνος εργολάβος κος Μουζακίτης Θεόδωρος )
10. Κοιν. Οθωνών ( υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος )
11. Κοιν. Μαθράκι ( υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος )
 
 Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα κτήματα τους ψεκάζονται να παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στα ελαιοκτήματα τους, για την παρακολούθηση και υποβοήθηση των συνεργείων, επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα, τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί θα πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφ΄ όσον επιθυμούν να ψεκαστούν .
Το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών.
Οι ψεκασμοί θα αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τους ψεκασμούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Η διάρκεια των ψεκασμών θα είναι περίπου 8 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2661-0-37000,  2661364711 .