Με Ξανθό & Πολάκη συζητήθηκαν τα θέματα του Νοσοκομείου

ΑΘΗΝΑ. Τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Παύλο Πολάκη επισκέφθηκαν την Πέμπτη ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Φοίβος Κακαβίτσας και οι Βουλευτές Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη και Κώστας Παυλίδης, από κοινού με την εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. του νοσοκομείου

07
Οκτωβρίου / 2016

Κατερίνα Καραμανώλη και την εκπρόσωπο των ιατρών στο Δ.Σ. Παρασκευή Χρήστου.

Το έλλειμμα στον προϋπολογισμό

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ενημερώθηκαν για το θέμα του ελλείμματος στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, που οφείλεται σε ακαταχώρητα τιμολόγια προηγούμενων ετών καθώς και στο γεγονός ότι τα φάρμακα αυξημένου κόστους καλύπτονται πλέον από τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι πρόκειται να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση στα νοσοκομεία για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος. Συγκεκριμένα, πρόκειται να δοθούν συνολικά 40 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ενώ την κατανομή του συγκεκριμένου ποσού στα νοσοκομεία ανά την επικράτεια θα αναλάβουν οι Υγειονομικές Περιφέρειες.

Ο Αξονικός Τομογράφος "πνέει τα λοίσθια"

Επισημάνθηκαν, επίσης, η ανάγκη κάλυψης θέσεων νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού και η ανάγκη αντικατάστασης του αξονικού τομογράφου εξαιτίας των συνεχών βλαβών ενώ συζητήθηκε εκ νέου το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στην Κέρκυρα.Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν, ακόμη, για το πρόβλημα που έχει προκύψει στο πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου λόγω μη παράδοσης του σχετικού έργου.

Τα συνεργεία καθαριότητας

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων στην καθαριότητα των νοσοκομείων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης σημείωσε ότι το προσεχές διάστημα πρόκειται να κατατεθεί νομοσχέδιο για τη δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων.

Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου

Τέλος, σχετικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας επαναδιατυπώθηκε το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην πόλη της Κέρκυρας. Οι Αν. Ξανθός και Π. Πολάκης σημείωσαν ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την υλοποίηση αυτής της πρότασης.