Πτήσεις

Τετάρτη 21.8.18

22
Aυγούστου / 2018

ΚέρκυραΑθήνα: Aegean: 06:45, 11:25, 18:20, 19:35, 23:15 - Sky Express: 09:05, 21:35
ΑθήναΚέρκυρα: Aegean: 05:10, 09:50, 16:35, 18:00, 21:40, Sky Express: 07:30, 10:05, 20:00
ΚέρκυραΘεσσαλονίκη: Aegean: 06:45, 11:25, 18:20, 19:35, 23:15 – Ellinair: 23:00
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean: 07:25, 08:15, 10:20, 11:35, 17:25, 22:25 – Ellinair: 23:50