Πτήσεις

23-25.9.17

23
Σεπτεμβρίου / 2017

Σάββατο 23.9.17
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 06:40, 11:20, 19:35
Αθήνα – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 05:10, 09:50, 17:55, 21:40
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:40, 11:20, 19:35
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:25, 07:25, 08:20, 10:20, 14:45, 17:25, 18:25, 19:20
                     
Κυριακή 24.9.17
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 06:40, 11:20, 19:35, 23:15
Αθήνα – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 09:50, 17:55, 21:40
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:40, 11:20, 19:35, 23:15
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:25, 10:20, 12:05, 23:30
 
Δευτέρα 25.9.17
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 11:20, 19:25, 23:15
Αθήνα – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 05:10, 09:50, 17:45, 21:40
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 11:20, 19:25, 23:15
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:25, 07:25, 08:20, 10:20, 12:05, 14:45, 17:25, 18:25, 19:20, 20:55