Πτήσεις

18-20.11.17

18
Νοεμβρίου / 2017

Σάββατο 18.11.17
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 08:30, 17:50
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 07:00, 16:20
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 08:30, 17:50
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:30, 07:30, 08:30, 10:15, 11:30, 13:30, 15:00, 17:00, 18:30
                     
Κυριακή 19.11.17
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 08:30, 14:50, 19:40
Αθήνα – Κέρκυρα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 07:00, 13:20, 18:05
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 08:30, 14:50, 19:40
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:30, 07:30, 11:30, 13:30, 15:00, 17:00, 18:30, 19:40, 20:50, 23:15, Astra (απευθείας): 12:15
 
Δευτέρα 20.11.17
Κέρκυρα – Αθήνα: Aegean – Olympic Air (απευθείας): 08:30, 19:40
ΚέρκυραΑθήνα: Aegean – Olympic Air – Sky Express (απευθείας): 07:00, 18:05
Κέρκυρα – Θεσσαλονίκη Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 08:30, 19:40
Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα: Aegean - Olympic Air (με μία στάση): 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:15, 11:30, 13:30, 15:00, 20:50