Βράβευση 3ου Γυμνασίου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η διευθύντρια και ο σύλλογος διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου συγχαίρει τους μαθητές της ομάδας του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning, του σχολικό έτος 2015-2016, για την άριστη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, η οποία επισφραγίσθηκε με την ευρωπαϊκή διάκριση που έλαβαν μέσω της Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας.

29
Νοεμβρίου / 2016

Μέσω της βράβευσης αυτής αναγνωρίστηκε η εργασία των μαθητών και του σχολείου στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 15 καθηγητές και 56 μαθητές από επτά χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Κύπρος, Λιθουανία, Ιταλία, Κροατία, Βουλγαρία). Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η μουσική, ένας θαυμάσιος τρόπος έκφρασης συναισθημάτων και επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν την κουλτούρα άλλων χωρών, ανταλλάξαν ιδέες και καλές πρακτικές. Ειδικά οι μαθητές είχαν τη δυνατότητανα αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα (αγγλικά), ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες και την αίσθηση της πρωτοβουλίας.
Το συγκεκριμένο έργο δέχθηκε επιπλέον βράβευση και σε πανελλήνιο επίπεδο τον Αύγουστο για την αρτιότητα του.