Πέντε προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε.

Ο Ν. Κοτζιάς με τον ομόλογό του της Αλβανίας, Ντ. Μπουσάτι. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ. Στα συμπεράσματα της σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όπως εξήγησε ο Ν. Κοτζιάς, σε αντίθεση με παλαιότερο συναφές κείμενο που είχε συνταχθεί από την Επιτροπή και εστίαζε αποκλειστικά στη δικαστική μεταρρύθμιση στην Αλβανία, «καταγράφονται και οι πέντε καίριας σημασίας προτεραιότητες, που έχουν τεθεί ως βασικές προϋποθέσεις για την εξέταση ενδεχόμενης έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων ΕΕ-Αλβανίας.

28
Δεκεμβρίου / 2016

Οι προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνουν την προώθηση της δικαστικής μεταρρύθμισης, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως στο πεδίο της παραγωγής και της διακίνησης και ασφαλώς, τον σεβασμό των μειονοτήτων». 
«Στο κείμενο των συμπερασμάτων», πρόσθεσε ο υπουργός, «επισημάνθηκε στην Αλβανία η ανάγκη προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια της και όχι μόνο σε αυτές τις ζώνες. Επίσης, η προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων συνδέθηκε για πρώτη φορά απευθείας και με τα δικαιώματα στην περιουσία. Πλέον καταγράφεται, δηλαδή, η σημασία του ουσιαστικού συνυπολογισμού, σε όλες τις δράσεις του αλβανικού κράτους, της ανάγκης σεβασμού των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αυτών των μειονοτήτων, καθώς και η λήψη των απαραίτητων προς τούτο μέτρων». 
«Πρόκειται, λοιπόν, για δύο σημαντικά ζητήματα. Ειδικά το ζήτημα της προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας, το έχουμε προσθέσει από πέρυσι και φέτος επαναδιατυπώθηκε και επεκτάθηκε και στα θέματα της ιδιοκτησίας. Είναι ένα ζήτημα που έχει θέσει η ελληνική εξωτερική πολιτική με νέο τρόπο και το οποίο έχει πλέον ενσωματωθεί στα κείμενα της ΕΕ». 
Ερωτηθείς σχετικά με τις σχέσεις καλής γειτονίας της Αλβανίας, ένα ζήτημα το οποίο περιλαμβάνεται στο κείμενο των συμπερασμάτων, θίγοντας και την εθνικιστική ρητορική που αναπτύχθηκε εκεί, κατά το τελευταίο διάστημα, εις βάρος της Ελλάδας, ο Υπουργός Εξωτερικών έδωσε έμφαση στην «μεγάλη σαφήνεια» με την οποία τέθηκε. «Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, η Αλβανία γειτνιάζει με την ΠΓΔΜ, της οποίας η δυτική πλευρά κατοικείται από αλβανικό στοιχείο και έτσι, το ζήτημα της καλής γειτονίας δεν μπορεί να αναφέρεται στις σχέσεις της με αυτή τη χώρα. Άρα είναι ολοφάνερο ότι γίνεται αναφορά στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον εθνικισμό που συχνά επιδεικνύουν ορισμένοι στη δημόσια ζωή της Αλβανίας έναντι της Ελλάδας». 
Ο Υπουργός Εξωτερικών θέλησε, πάντως, να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα επιθυμεί τον εξευρωπαϊσμό της Αλβανίας και την ένταξή της στην ΕΕ, αλλά όχι χατιρικά. «Δηλαδή πρέπει να τηρηθούν τα κριτήρια που ίσχυσαν για όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ, μέχρι σήμερα και τα οποία πρέπει να ισχύσουν και για την Αλβανία».